klart.se

Du är här: Sammanfattning extra kommunstyrelse

Sammanfattning extra kommunstyrelse 

Den 29 juni kl 15:00 hade kommunstyrelsen extra sammanträde. Här kan du läsa en kortare sammanfattning av besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

judge-gavel-14612873136IO.jpg

Upplåtelse av tomträtt på fastigheten Brännheden 1:16, Bastuträskterminalen

Det finns behov av att hitta en ny avtalslösning för Bastuträskterminalen. Lagändringar har skett sedan avtalet tecknades och en förlängning av nuvarande avtal är därför inte aktuell.

Vid det årliga uppföljningsmötet mellan ägaren Norsjö kommun och hyresgästen Terminalen i Bastuträsk AB inleddes en dialog om framtida avtal och sedan dess har ett utredningsarbete pågått i syfte att hitta en mer långsiktig lösning.

Av de lösningar som undersökts bedömdes tomträtt vara den bästa lösningen.

En tomträtt är en form av nyttjanderätt. Den kan i viss mening liknas vid en försäljning men utan att äganderätten övergår. Den som upplåter en tomträtt äger fortfarande marken men den som har tomträtten har i princip samma rätt att använda marken som en ägare till en friköpt fastighet och har rätt att belåna fastigheten.

Förenklat kan man förklara det som att; den som har tomträtt ”hyr” marken runt sitt hus/lokal av kommunen och betalar tomträttshyra, eller tomträttsavgäld som det heter i lagen.

En tomträtt gäller tidsmässigt en period på allt från 25 till 100 år, där 50 år är en vanligt förekommande tidsbegränsning. Den långa tiden är en förutsättning för att tomträttsinnehavaren ska kunna bygga på tomträtten, t. ex bygga en bostad eller en näringsfastighet. Den årliga tomträttsavgälden förhandlas däremot för 10 år i taget under den tid tomträtten gäller.


Kommunstyrelsens beslut:
• Norsjö kommun godkänner försäljning av anläggningsdelar till Terminalen i Bastuträsk AB enligt sekretessbelagd bilaga (som redovisades vid sammanträdet).

• Köpeskilling respektive tomträttsavgäld fastläggs


**********

Publicerad:  2020-06-30 08:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen