klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 2 juni hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

Inflyttning av Bastuträsk SFI till Norsjö

SFI i kommunen finns på två orter, Bastuträsk och Norsjö. Då antalet elever minskar anser rektor för vuxenutbildningen att det finns pedagogiska vinster för eleverna att slå ihop grupperna.

Den 18 maj hade Norsjö kommun ett samrådsmöte i Bastuträsk.  

Minnesanteckningar från samrådsmötet (pdf, öppnas i nytt fönster).

Yttrande från samhällsrådet (pdf, öppnas i nytt fönster).

Verksamhetens beskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster).

Detta ärende ska upp till kommunfullmäktige som tar beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Flytta in SFI-verksamheten till Norsjö och erbjuda nuvarande SFI-elever i Bastuträsk busskort.  

----------

Förfrågan angående Norsjö kommuns medfinansiering av projekt ”Anpassning av övervåning i ishallen till servering och kök”

Norsjö Hockey Club (NHC) har ansökt om medel från Landsbygdsprogrammet för anpassning av övervåning i ishallen till servering och kök. Klubben har haft kontakt med Länsstyrelsen angående ansökan i Landsbygdsprogrammet och fått veta att det är slut pengar i den aktuella åtgärden. NHC vill fortsätta arbetet med projektet och söka andra finansieringsvägar.

Norsjö kommun har beviljat 41 000 kr som medfinansiering för år 2020. NHC vill använda den medfinansieringen som grund för att fortsätta arbetet med projektet även om det kan komma att bli en annan finansiering än via Landsbygdsprogrammet.

Kommunstyrelsens beslut: Säger ja till att NHC får använda medfinansieringen som grund för att fortsätta  projektet. 

----------

Medborgarförslag – Ändring av postnummerort

Ett medborgarförslag har kommit in där den som lämnat förslaget vill att Gumboda får ändra sin postadress till Norsjö istället för Boliden. Motiveringen är att Gumboda vill tillhöra Norsjö kommun samt att det är en nackdel att om de har paket att hämta måste det göras i Boliden eller Jörn.

Enligt Post Nord kan kommuner ansöka om ändring av postortsnamn senast den 1 mars. Postnummerrådet beslutar därefter under juni månad om vilka ansök-ningar som ska godkännas.

Om ansökan godkänns sker ändringen första helgfria måndagen i mars månad. Information om detta går ut till alla berörda hushåll och företag.

Kommunstyrelsens beslut: Säger ja till medborgarförslaget. Kommunchef Eleonore Hedman får i uppdrag att undersöka om andra med postort Jörn eller Boliden också vill ändra postort.

----------

Ekonomiskt stöd till fritidsgård i Bastuträsk

Samhällsrådet i Bastuträsk har under 2019 och 2020 arbetat med en ungdomsgrupp för att starta upp fritidsgårdsverksamhet i Bastuträsk. I ett mindre samhälle förekommer oftare umgänge mellan olika ålderskategorier. Det är troligt att verksamhet i Bastuträsk skulle kunna rikta sig till barn och unga från och med åk 4 till och med åk 1 på gymnasiet. Verksamheten är tänkt att bedrivas av ett gårdsråd med unga och vuxna under samhällsrådets ledning och ansvar. Att bedriva ungdomsverksamhet med hög kvalité är ett stort ansvar, Samhällsrådet är en stabil organisation som bör ha goda förutsättningar att lyckas med detta.

Kommunstyrelsens beslut: säger ja till att bidra med hyra under år 2021.

----------

Publicerad:  2020-06-02 12:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen