klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Trygg och säker > Coronavirus - covid-19 > Kommunchefen informerar

Kommunchefen informerar

Det kommer in en del frågor om hur Norsjö kommun arbetar med Coronaviruset.

Kommunen har vidtagit åtgärder för att begränsa smittan. Det är viktigt att den som är sjuk inte går till jobbet. Krisledningsgruppen har regelbundna möten för att följa händelseutvecklingen. Norsjö kommun har en pandemiplan som vi följer och uppdaterar. Den information som vi sprider kommer från svenska myndigheter och är verifierad.

Kommunchef Eleonore Hedman informerar om hur Norsjö kommun arbetar under den rådande coronapandemin.

Sidan uppdaterad 27 augusti kl. 08:25.

27 augusti

 

 

25 juni

 

30 april

 

23 april

Förtydligande:
I filmen säger Eleonore att all personal och alla brukare som har varit i kontakt med den smittade hade testats.

Detta gäller endast om personerna uppvisar någon form av symptom. Rutiner för provtagning är inte Norsjö kommun som beslutar om, utan Smittskyddet i Västerbotten.

Det är Region Västerbotten som sköter smittspårningen och kommunikationen kring konstaterade fall i länet.

 

9 april

 

8 april 
 

Sidan uppdaterad:  2020-08-27
De mål som Norsjö kommun satt upp i det här arbetet är att minska smittspridningen samt skapa beredskap för om smittan sprids i kommunen.

Några beslut och åtgärder som Norsjö kommun tagit för att nå målen:
 • Handhygien, städrutiner
 • Sjuk personal stannar hemma
 • Stängning för besök äldreboenden
 • Stängning gymnasium, vuxenundervisning
 • Inga resor utanför kommunen
 • Begränsning av fysiska möten – ökat distansarbete
 • Samhällsviktig och internviktig verksamhet särskiljs
 • Risk- och sårbarhetsanalyser byggs på med scenarier med 20% resp. 40% personalbortfall
 • Ej samhälls- eller internviktig verksamhet identifierar personal som kan behöva omplaceras
 • Dialog med näringslivet om insatser utanför kommunens ansvarsområden
 • Inventering övriga viktiga tillgångar (t.ex. personlig skyddsutrustning, bärbara datorer)
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen