klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Trygg och säker > Coronavirus - covid-19 > Barnomsorg, skola och vuxenutbildning

Barnomsorg, skola och vuxenutbildning

Norsjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller agerande vid förebyggande smittspridning.

Sidan uppdaterades 17 september 08:08.

Samhällsviktig verksamhet

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet fatta beslut om att stänga verksamheten. Observera att inget sådant beslut är taget.

Om verksamheten stängs måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Du har dock bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Du kan redan nu anmäla behov av barnomsorg inför ett eventuellt beslut att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Anmäl behov via e-post till:
barnomsorg[at]norsjo.se
Du kan också ringa till utbildningsexpeditionen på 0918-141 90

Du kan också anmäla behov via e-tjänst

 

Här kan du läsa mer om vad som gäller och vem som kan erbjudas omsorg för barn vid en eventuell stängning av skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet (pdf, öppnas i nytt fönster). 

Stöd till verksamhetsutövare: är min verksamhet samhällsviktig vid en
stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet? (pdf, öppnas i nytt fönster).  

 

Vuxenutbildning, gymnasium och gymnasiesärskola

Norsjö kommun kommer att följa regeringens rekommendation gällande fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildning från och med i morgon onsdag 18 mars. Lärare kommer att finnas på plats på skolan under veckan för elever som behöver komma in och få stöd i tekniken.

Gymnasiesärskolans undervisning kommer fortfarande att vara platsförlagd och bedrivas i ordinarie regi.

 

Skolelever och förskolebarn

Barn som är friska ska vara i skolan, om inte sjukvården rekommenderar annat. Det här gäller även om syskon eller förälder/vårdnadshavare är hemma och är sjuk. Vid lindriga symptom ska barnet stanna hemma. Norsjö kommun vill uppmana föräldrar och vårdnadshavare att vara vaksamma på om barnet/barnen får symptom.

Barn/elever som har varit utomlands kan gå till skolan som vanligt om de mår bra, oavsett vilka områden de har rest till.

Blir barnet/eleven sjuk under skoltid, oavsett om barnet/eleven har varit utomlands eller inte så gäller samma rutiner som alltid, det vill säga att skolan ringer barnets vårdnadshavare som hämtar barnet/eleven. För gymnasiet och vuxenutbildningen görs sjukanmälan enligt gängse rutiner.

Uppmaning: nyttja endast barnomsorg/skolbarnomsorg vid arbete och studier

För att avlasta verksamheterna och minska smittspridningen rekommenderar Norsjö kommun vårdnadshavare som har barnomsorg/skolbarnomsorg att endast ha barn i verksamheten under tiden vårdnadshavare arbetar eller studerar. 

Rutiner vid hämtning och lämning

Vårdnadshavare som är hemma i förkylnings- eller influensaliknande symtom ska inte lämna eller hämta barn som är i förskolan, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Syskon som är sjuka med förkylnings- eller influensaliknande symtom ska inte följa med in för att lämna eller hämta syskon på förskolan, fritids eller pedagogisk omsorg.

Var hemma om du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Covid-19 Provtagning på barn och unga

Information från Norsjö Hälsocentral:

Nu finns möjlighet för vårdnadshavare att provta barn från 6 år och uppåt med egenprovtagning. Vårdnadshavare registrerar provet i direkttest.se och väljer identifieringsmetod. Saknas Mobilt Bank ID så skapar man en personlig kod som måste sparas.

Tonåringar med symtom kan provta sig själva med egenprovtagning, även utan BankID, och väljer då en personlig kod.

Alla vardagar mellan 10.00-11.30 finns provtagningskit för ut- och inlämning i vårt ambulansintag.

 

Prata med ditt barn om coronavirus

Rädda barnen har samlad information om hur man kan minska oron för coronaviruset hos barn och föräldrar.

 

Städnormer för- och grundskola

Personal inom lokalvård och måltid följer folkhälsomyndighetens rekommendationer att städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen med ett milt alkaliskt allrengöringsmedel. Det råder för närvarande stor brist på yt-desinfektionsmedel och detta prioriteras nu därför till vård- och omsorgsverksamheter. Vi ser också till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

Verksamheterna behöver se till så att övriga ytor till exempel leksaker, datorer, surf- och lärplattor, tangentbord torkas varje dag.

På Norsjö kommuns intranät finns ytterligare information samt ett dokument om städnormer för- och grundskola.

----------

Frågor och svar

När ska mitt barn stanna hemma från förskolan/fritidshemmet/pedagogisk omsorg/skolan?
Ditt barn ska vara hemma om hen känner sig sjuk, eller är på väg att bli sjuk, med symtom som snuva, hosta eller feber, även med lindriga symtom. Ditt barn ska stanna hemma så länge hen känner sig sjuk. Om hen blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att ditt barn blivit friskt innan hen går tillbaka till verksamheten.

--

Uppmaning:
För att avlasta verksamheterna och minska smittspridningen rekommenderar Norsjö kommun vårdnadshavare som har barnomsorg/skolbarnomsorg att endast ha barn i verksamheten under tiden vårdnadshavare arbetar eller studerar. 

--

Hur vet jag om symtomen beror på pollenallergi, astma eller covid-19?
Både covid-19, pollenallergi och astma kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi, astma eller smitta av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi eller astma. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi eller astma behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller astma eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

--

Jag är förkyld, får jag lämna/hämta mitt barn?
Vårdnadshavare som är hemma i förkylnings- eller influensaliknande symtom ska inte lämna eller hämta barn som är i förskolan, fritids, pedagogisk omsorg eller skola. Ange i Tempus om någon annan hämtar.

Syskon som är sjuka med förkylnings- eller influensaliknande symtom ska inte följa med in för att lämna eller hämta syskon på förskolan, fritids, pedagogisk omsorg eller skola.

Vad ska jag göra om jag är osäker om mitt barn har symtom. Kan jag skicka mitt barn till förskolan/fritidshemmet/pedagogisk omsorg/skolan?
Om vårdnadshavare är oroliga för att barnet är smittat hänvisas till 1177. Vid osäkerhet om barnet har förkylningssymtom uppmanas vårdnadshavare att själva göra bedömningen baserat på rekommendationerna. Om personal upplever att barn uppvisar symtom kontaktas vårdnadshavare för snabb hämtning.

--

Vad gäller för barn och elever som tillhör en riskgrupp?
Barn/elever och barn/elever med nära anhöriga i riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och eventuellt därifrån till behandlande läkare.

--

Jag är orolig för att skicka mitt barn till förskolan/fritidshemmet/pedagogisk omsorg/skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?
Det är förståeligt att man kan känna oro. Enligt Folkhälsomyndigheten och Skolverket ska friska barn vara i förskolan/skolan, annars missar barnet/eleven undervisningen som skolan ger när hen är borta.

Norsjö kommun följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd kring detta.

Här kan du läsa vad som gäller kring corona utifrån skollagstiftningen (länk)

--

Kan ni garantera att det inte finns någon risk att mitt barn blir smittat?
Det kan vi aldrig garantera. Olika former av smitta från bakterier eller virus kan alltid spridas där människor vistas tillsammans. För att minska risken för smitta är det viktigt att alla barn och elever stannar hemma om de är sjuka.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smitta. Om barn eller elever insjuknar under dagen kontaktar vi vårdnadshavare som får hämta sitt barn.

--

Jag har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom. Vad gäller då?
Om du känner att ditt barn inte kan gå i skolan, för att undvika att ta med sig eventuell smitta hem, ska du som vårdnadshavare kontakta din läkare för råd och vägledning.

--

Jag är sjuk eller är i karantän. Kan mitt barn gå i skolan?
Om ditt barn är friskt ska det vara i skolan. Om du har varit i kontakt med smittskydd Region Västerbotten har de har sagt att barnet ska stanna hemma ska det göra det. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd kring detta.

--

Kan jag få veta om det finns barn på förskolan/fritidshemmet/pedagogisk omsorg/skolan som varit utomlands?
Nej, skolan har inte rätt att lämna ut information om vart enskilda elever varit på resa.

--

Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg/skola?
All information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer. Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Smittskydd på Region Västerbotten bedömer vilka personer som kan ha riskerat blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem och eventuella åtgärder som behöver vidtas.

--

Hur säkerställer förskolan/fritidshemmet/pedagogisk omsorg/skolan att mitt barn inte blir smittat?
Skolan eller förskolan kan inte garantera att något barn inte blir smittat i skolan eller i övriga samhället men vi vidtar åtgärder i förebyggande syfte. Det handlar om att tvätta händer, informera om att man nyser i armveck och att inte peta i ögon eller i ansikte.

Personal inom lokalvård och måltid följer folkhälsomyndighetens rekommendationer att städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen med ett milt alkaliskt allrengöringsmedel. Det råder för närvarande stor brist på yt-desinfektionsmedel och detta prioriteras nu därför till vård- och omsorgsverksamheter. Vi ser också till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

Verksamheterna behöver se till så att övriga ytor till exempel leksaker, datorer, surf- och lärplattor, tangentbord torkas ofta.

På Norsjö kommuns intranät finns ytterligare information samt ett dokument om städnormer för- och grundskola.

--

Kommer förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg/skola att stänga?
Norsjö kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. I dagsläget finns det inga rekommendationer eller beslut på att stänga förskolor, grundskolor, grundsärskolor eller gymnasiesärskolor.

Norsjö kommun kan också besluta om stängning om en stor andel av personalen är frånvarande.

Vi jobbar för att förskolorna ska hålla öppet så långt som möjligt eftersom många vårdnadshavare har jobb som är viktiga för att samhället ska fungera. Vid hög frånvaro hos personal samordnar förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg för att kunna erbjuda plats.

Vid en eventuell stängning av skola eller förskola så ska Norsjö kommun tillhandahålla omsorg till barn där vårdnadshavarna deltar i samhällsviktig verksamhet. Behov av sådan omsorg anmäls till Norsjö kommun.

När det gäller gymnasieskolor och vuxenutbildning är det beslutat att undervisningen ska ske helt- eller delvis på distans. Det innebär att den sker digitalt och inte i skolans lokaler.

--

Vad händer om regeringen beslutar att stänga förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg/skola ?
Om regeringen fattar beslut om att stänga landets förskolor kommer ändå vissa förskolor att hålla öppet för de vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga.

Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats (länk)

--

Måste jag betala avgiften om förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg/skola stänger?
Nej, du behöver inte betala om förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg måste stänga, om det inte handlar om enstaka dagar. Det gäller enbart om verksamheten stänger utifrån den nya lagen som började gälla 21 mars.

--

Varför stänger ni inte grundskolorna?
I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

--

Vad händer om det upptäcks coronasmitta på en förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg/skola?
Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så kommer Smittskydd på Region Västerbotten att informera dem som de anser kan ha blivit utsatta för smittrisk. Folkhälsomyndigheten anser att det inte finns någon anledning att stänga skolan av smittskyddssynpunkt.

----------
Informationen är framtagen av verksamhetschef utbildning tillsammans med rektorer och kommunikatör. Om du inte får svar på din fråga, kontakta kommunikatör via e-post. Kontaktuppgifter längst upp på sidan till höger.

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-09-17
Kontaktinformation

Frågor coronavirus


Telefon

0918-140 00

E-postadress


Om du inte får svar på dina fråga rörande coronavirus, covid-19, på webben får du gärna kontakta Norsjö kommun. Skicka e-post till adressen ovan eller ring kommunens växel.
 

Mer information

Krisinformation.se


Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten (på engelska, in english)


Här finns folkhälsomyndighetens information till skola och förskola (extern länk).

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen