klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Trygg och säker > Coronavirus - covid-19 > Information till dig som anställd angående Coronaviruset

Information till dig som anställd angående Coronaviruset

Här samlar vi information om hur Norsjö kommun arbetar mot smittspridning. Den nyaste informationen från kommunen skrivs högst upp. Informationen datummärks så att det är enklare att hitta.

2020-08-12
När det gäller resor i tjänsten ska du vända dig till din verksamhetschef för dialog.

2020-06-26
Nu finns det information om egenprovtagning för Covid-19 för omsorgspersonal i Norsjö kommun att läsa på hemsidan under www.norsjo.se/egenprov

2020-05-15
Vi får en hel del frågor om smittade personer och sekretess. Här hittar du mer information och vi försöker reda ut begreppen.


2020-04-23
Tillfälliga regler kring läkarintyg:
Om du är sjuk behöver du inte ha ett läkarintyg förrän efter dag 21, när du ansöker om sjukpenning.

I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort.

I vanliga fall behöver du som är anställd också lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning från dag 15. Men Försäkringskassan har beslutat att du tillsvidare inte behöver visa något läkarintyg förrän efter dag  21, om du sjukanmält dig efter 13 mars.

Det innebär att Försäkringskassan i större omfattning kommer fatta tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden. För att fatta ett slutligt beslut kan Försäkringskassan behöva begära in medicinsk information i efterhand. Den som får ett tillfälligt beslut kommer att få information om det.

I övrigt gäller samma rutiner som tidigare, att du ska informera arbetsgivaren att du är sjuk och lägga in sjukfrånvaron i personec. Kan du inte göra det omgående ska du be din chef att lägga in frånvaron.

Tillägg angående Karensavdrag:
Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Du ansöker om ersättning för karens under Mina sidor på Försäkringskassan.

För båda gäller denna länk om man vill läsa mer:
https://forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler2020-04-08
Nu finns information till dig som arbetar inom omsorgen på kommunens intranät.


2020-03-24
För dig som är anställd inom vård och omsorg på Norsjö kommun ska följa rutinerna som Vårdhygien Västerbotten har utarbetat. Rutin för att stanna hemma från jobbet under covid-19 pandemin hittar du på Region Västerbottens samlade information om coronavirus: https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/corona
Scrolla ner på sidan så hittar du:
Rutin för att stanna hemma från jobbet under covid-19 pandemin


Personal som arbetar inom vård och omsorg ska alltid arbeta enligt basala hygienrutinerna. Genom att arbeta enligt basala hygienrutiner skyddar vi både de vi hjälper och oss själva.


För dig som är anställd inom övrig verksamhet så är det Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller när det handlar om att stanna hemma från jobbet. Du hittar en bra beskrivning på 1177: https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/


2020-03-18
Om du skrollar ner på sidan ligger det filmer med instruktion om basala hygienrutiner och klädregler.


2020-03-16
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

Norsjö kommun har därför fattat beslut att alla anställda (även de som inte har symptom) som rest utanför Sverige ska vara i kontakt med sin chef för dialog. Det är chefens ansvar att ta kontakt med den anställda.


2020-03-13

Folkhälsomyndigheten meddelar att: WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Det innebär att sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar. Sannolikt kommer covid-19 att drabba alla världens länder. Det är därför inte längre relevant att ange i vilka länder det pågår smittspridning.

Upplever du luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska du självklart även kontakta vården, Vårdguiden 1177


2020-03-12
Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten. 

Det här gäller i Norsjö kommuns verksamheter för att minska smittspridningen: 
 • Norsjö kommun uppmanar alla anställda att delta digitalt på möten. När det gäller resor i tjänsten ska du vända dig till din verksamhetschef för dialog.
 • Den som är anställd inom vård och omsorg på Norsjö kommun ska följa rutinerna som Vårdhygien Västerbotten har utarbetat. Rutin för att stanna hemma från jobbet under covid-19 pandemin:
  https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Rutin%20f%C3%B6r%20att%20stanna%20hemma%20fr%C3%A5n%20jobbet%20version%203%2020200320.pdf

  Personal som arbetar inom vård och omsorg ska alltid arbeta enligt basala hygienrutinerna. Genom att arbeta enligt basala hygienrutiner skyddar vi både de vi hjälper och oss själva.
 • För dig som är anställd inom övrig verksamhet så är det Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller när det handlar om att stanna hemma från jobbet. Du hittar en bra beskrivning på 1177: https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
 • Det råder besöksförbud på äldreboenden.  
 • Inom vård och omsorg, gäller även barnomsorg, är det extra viktigt med fokus på förebyggande åtgärder för att förhindra smitta. Det är viktigt att verksamheten fungerar.
 • Sjuka barn ska hållas hemma tills de är helt friska.  
 • Medarbetare i riskgrupper som har förutsättningar att jobba hemifrån bör göra så, ta kontakt med din chef. Ta kontakt med 1177 för rådgivning.  
 • För övriga medarbetare kan överenskommelse med närmaste chef träffas om distansarbete i syfte att minska risken för smittspridning.  Detta är beroende av arbetets innehåll.  
 • Om du har lättare förkylningssymptom och har den typ av arbetsuppgift som kan göras hemifrån – och du anser att du är tillräckligt pigg för att jobba – ta kontakt med din chef för dialog.  

Ersättning
Från och med den 11 mars 2020 har regeringen tagit beslut om att karensdagen temporärt ska slopas.  

----------

Mer information:
På sidan www.norsjo.se/coronavirus finns länkar till källor med information.

----------

Film från Region Kalmar län
Information om basal hygien för personal på särskilt boendeFilm från Region Kalmar län
Information om basal hygien för personal i hemtjänsten

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-08-12
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen