klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 4 februari hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

Revidering av översiktsplanen

Norsjö kommun har goda förutsättningar för nya etableringar samt att befintligt näringsliv ges möjligheter att växa. Northvolts etablering i Skellefteå kommer att påverka Norsjö kommun och kan ge fördelar genom kommunens geografiska placering. För att möjliggöra detta behöver den nuvarande översiktsplanen omarbetas (revideras), detta för att ta fram nya industrimarkområden. 
 
Kommunstyrelsens beslut:
Påbörja arbetet med att omarbeta översiktsplanen.
• Mikael Lindfors, Lars-Åke Holmgren, Sam Venngren, Elin Nilsson, Eleonore Hedman samt Elin Andersson utveckling utses till styrgrupp. 
• En arbetsgrupp bestående av Elin Nilsson (sammankallande), Beatriz Axelsson och Ingrid Ejderud-Nygren utses.

----------

Antagande av anbud – Livsmedelsupphandling

Upphandling av livsmedel är en samordnad upphandling med Skellefteå, Malå, och Norsjö kommun. Det är inköpsenheten i Skellefteå som har tagit in anbud för respektive kommuner.
Avtalsperiod är 2020-03-01 till 2022-02-28 med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.
Två anbud har kommit in.

Summan för Norsjö kommun när det gäller den här upphandlingen är 3,3 miljoner per år.
Upphandlare Emma Lindfors informerar om att det finns villkor som gör det möjligt att direktupphandla produkter från lokala leverantörer i vissa fall.

Allmänna utskottet har tagit beslut i detta redan.

Kommunstyrelsens beslut:
Godkänner lämnad information. 

----------
Publicerad:  2020-02-04 10:10

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen