klart.se

Du är här: Kultur och fritid > Föreningsservice > Föreningsbidrag > Sponsring av föreningar

Sponsring av föreningar

Norsjö kommun och dess bolag kan sponsra ideella föreningar och arrangemang utöver de sedvanliga kommunala föreningsbidragen. Kommunen kan besluta om sponsring av idrott som bedrivs på elitnivå samt publikdragande arrangemang inom idrotts- och kulturlivet.


Syftet med kommunens sponsring är att exponera och sprida kunskap om Norsjö kommun. Kommunens engagemang ska ske i sammanhang där varumärket Norsjö kommun stärks.


Typ av sponsring

Sponsring sker i pengar, inte i form av personella resurser.
Som motprestation ska Norsjö kommun finnas med på reklamutrymmen av olika slag (t.ex. annonser, affischer, programblad, kläder, skyltar) eller på annat sätt omnämnas.


Sponsring kan ske av:

• Idrottsföreningar
• Kulturföreningar
• Organisationer
• Evenemang
• Arrangemang

Vid sponsring av idrottsföreningar som deltar i seriesystem bör nivån i seriesystemet och graden av exponering beaktas i beslutet. Individuella idrotter omfattas också i denna policy och bedöms på samma sätt. Där måste dock sponsringen riktas mot föreningen och inte den individuella idrottaren.

Till höger finns hela policydokumentet för vad som gäller vid sponsring.


Ansökan skickas till:
Norsjö kommun
Kommunal utveckling
935 81 Norsjö

Välkommen med din ansökan!
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-06-04
Kontaktperson

Mats Skoogh
Avdelningschef fritid och service

Telefon

0918- 14 146

E-postadress


Arbetsplats
Fritid och service
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen