klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Familj, barn och ungdom > Stöd till barn och ungdom > Särskilt förordnad vårdnadshavare

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Vad är en vårdnadshavare?
Alla barn och ungdomar som inte fyllt 18 år har en eller två vårdnadshavare. Vårdnadshavare är en person som fattar beslut om barnet/ungdomen, till exempelvis om skolan, fritidsaktiviteter, pass och pengar.

För många barn och ungdomar är det föräldrarna som är vårdnadshavare och som fattar beslut om barnet/ungdomen fram till 18-årsdagen. I takt med att ungdomen blir äldre och mer mogen ska också vårdnadshavaren lyssna mer på vad ungdomen vill och låta ungdomen vara med och bestämma över saker som handlar om honom/henne. Vårdnadshavaren ska se till att barnet/ungdomen har det bra och får det han/hon behöver.

Vad är en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV)?
En del ungdomar har föräldrar som av olika anledningar inte kan fatta beslut om dem och då kan föräldrarna inte längre vara vårdnadshavare. Barnet/ungdomen behöver då få en annan vuxen person som kan hjälpa till att fatta beslut om henne eller honom. En sådan person kallas särskilt förordnad vårdnadshavare och det kan vara en eller två personer.
Det är viktigt att komma ihåg att barnets/ungdomens mamma och pappa fortfarande är föräldrar även om de inte är vårdnadshavare.
 
 
Hur går det till att få en särskilt förordnad vårdnadshavare?
En socialsekreterare pratar först med barnet/ungdomen om vem den vill ha som särskilt förordnad vårdnadshavare. Barnet/ungdomen kanske känner någon vuxen som är lämplig och vill bli barnets SFV? Vid valet av vårdnadshavare tas hänsyn till bland annat barnets ålder och utveckling samt den personliga anknytningen till den tilltänkta vårdnadshavaren.
Socialsekreteraren skriver ner information om barnet/ungdomen och ger förslag om SFV och skickar till domstolen. Domstolen kommer sedan att säga ja eller nej till förslaget och tar beslutet utifrån vad de tänker blir bra för barnet/ungdomen. Om förslaget godkänns kommer den personen att vara vårdnadshavare fram tills barnets/ungdomens 18-årsdag.
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-10-09
Kontaktinformation

Socialsekreterare
Socialsekreterare


Telefon

0918-14 000 (växel)

Telefontid

Mån-fre: 9.15 – 10.00

Fax:
0918-141 33

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen