klart.se

Du är här: Trafik och infrastruktur > Bredband > Bredbandsutbyggnad > Aktuell information

Aktuell information

turn-on-2925962_1920.jpg

Här samlas aktuell allmän information som rör bredbandsutbyggnaden.

2020-05-15
En ny upphandling har genomförts för entreprenadarbeten avseende bredbandsutbyggnaden. Just nu väntar vi på att upphandlingen ska avslutas och avtal ska tecknas. Efter detta ska dialog föras med entreprenörerna om hur arbetat ska se ut framöver. När detta är genomfört, återkommer vi med mer information för områdena där bredbandsutbyggnaden pågår.

2019-10-03

Hej!
Tisdag den 1 oktober 2019 hade Norsjö kommuns IT-styrgrupp ett sammanträde. Där togs beslut angående bredbandsutbyggnad Etapp I. Nedan kan du läsa vad som gäller för de områden som påverkas av besluten.

Heden/Flakabacken/Storliden
Området kommer inte att fibreras under hösten 2019. Anledningen till det är att den direktupphandling som gjordes september 2019 hamnade över gränsen för just direktupphandling. Det innebär att vi inte kan anta något av anbuden som kommit in, det skulle i så fall bryta mot lagen. En ny upphandling ska göras och fibrering kommer att ske våren 2020. Vi ber om ursäkt för att det dröjt och att det kommer att dröja lite till för er. 

Finnäs
Vid IT-styrgruppens sammanträde 2019-09-03 togs beslut om att utbyggnad av Etapp I stoppas. Detta beslut upphävs. Efter kontakt med Länsstyrelsen framkom att Etapp I behöver färdigställas utifrån den ursprungliga ansökan. Länsstyrelsen har dock gett besked att Norsjö kommun kan ansöka om förlängning av projektet. Det innebär att Finnäs återgår till Etapp I. Om det är möjligt kommer grävning att påbörjas hösten 2019. Dialog med entreprenör pågår. Förhoppningen är att fibrering ska ske under hösten 2020.

Prästudden/Näset
Vid IT-styrgruppens sammanträde 2019-09-03 togs beslut om att utbyggnad av Etapp I stoppas. Detta beslut upphävs. Efter kontakt med Länsstyrelsen framkom att Etapp I behöver färdigställas utifrån den ursprungliga ansökan. Länsstyrelsen har dock gett besked att Norsjö kommun kan ansöka om förlängning av projektet. Det innebär att Prästudden/Näset återgår till Etapp I. Förhoppningen är att grävning ska komma igång våren 2020 och att fibrering ska ske under hösten 2020.

Vi kan inte annat än beklaga att den tidigare informationen som vi gick ut med var felaktig angående Finnäs och Prästudden/Näset.
Just nu håller Norsjö kommun på med underlag för kommande upphandling för att färdigställa Etapp I.

Framtida information samt protokoll från IT-styrgruppens möte hittar ni på den här sidan.

Hälsningar,
Katarzyna Wikström, kommunchef

Har ni frågor, se kontaktuppgifter till höger.


*********

2019-06-24
Heden är i praktiken färdiggrävd och kanaliserad. Det som återstår är att fibrera, det vill säga blåsa in fiber i slangarna. Direkt allt grävningsjobb fram till Finnäsbron är klart kommer fibreringen att påbörjas. Det är mer effektivt att fibrera alla kunder samtidigt.

Utmaningen vid Finnäsbron är att de som projekterat inte fick tillstånd att lägga fiber över bron. Vi jobbar med att ordna med en sjölagd kabel.

*********

2019-06-05
Under juni 2019 kommer fiberutbyggnaden på Heden att återupptas. Utbyggnaden beräknas vara klar under vintern 2019.

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-07-17
Kontaktinformation

Norsjö kommun - bredbandsfrågor


Telefon

0918-141 13

Telefontid

Måndag-onsdag mellan 14:00-16:00 och fredagar mellan 13:00-14:00

E-postadress

 

Protokoll 2019-09-04 från IT-styrgruppens sammanträde (pdf, öppnas i nytt fönster)

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen