klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Trygg och säker > Räddningstjänst

Räddningstjänst

hemsidan2.jpg


Kommunal räddningstjänst
Kommunen ansvarar för räddningstjänst inom kommunens geografiska område. Det kan röra sig om till exempel trafikolyckor och bränder.

Den kommunala räddningstjänsten ska inte bara arbeta med att ta hand om olyckor som inträffar. Räddningstjänsten ska också arbeta med förebyggande verksamhet, till exempel genom att ge råd till fastighetsägare om hur man kan skydda sig från brand och att kontrollera brandskydd i fastigheter. Sotningsverksamhet är också en del av det kommunala räddningstjänstarbetet.

Efter en avslutad räddningsinsats ska kommunen också se till att olyckan undersöks för att utreda vad som orsakade olyckan, hur olycksförloppet såg ut och hur räddningsinsatsen genomfördes.

Norsjö
Räddningstjänsten i Norsjö är en deltidskår. Brandmännen har sin ordinarie arbetsplats inom tätorten och kommer till brandstationen vid larm. Tid från larm och till första fordon lämnar brandstationen ska vara max 5 minuter. Grupperna har beredskap var fjärde vecka.

Utbildning och övning
All brandpersonal har genomgått utbildning vid statens räddningsskola. Vidareutbildning sker kontinuerligt vid räddningstjänstens brandstation under särskilda övningsdagar. Kompetensutbildning för brandbefäl sker vid någon av landets två räddningsskolor.
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-06-02
Kontaktinformation

Räddningstjänst
Räddningstjänst


Telefon

0953-14054, Brandstation 0953-106 25

Besöksadress

Sörbyvägen 13

E-postadress


Norsjö och Malå kommuner har en gemensam räddningstjänst.

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen