klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Trygg och säker

Trygg och säker

Norsjö kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar


När en olycka inträffar i vardagen, till exempel brand i en lägenhet eller en trafikolycka så är det Räddningstjänsten som rycker ut.

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Norsjö kommer kommunens webbplats www.norsjo.se att användas för att informera om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera.
Vad är en extraordinär händelse eller en kris?

•en händelse som avviker från det normala

•en händelse som innebär en allvarlig störning

•en händelse som medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner

•en händelse som kräver skyndsamma insatser.

Under flikarna till vänster hittar du information om Norsjö kommuns arbete när det gäller trygghet, säkerhet och kris.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-05-08
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen