klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Folkhälsa > Medborgarlöften

Medborgarlöften

Avtal har ingåtts mellan Norsjö kommun och polis i syfte att arbeta brottsförebyggande, minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.
Avtalet löper på fyra år 2019-2023 och utgör grunden för ett ömsesidigt åtagande inom vissa utvalda fokusområden.

Framtagandet av medborgarlöftena har föregåtts av medborgardialoger - öppna möten med olika nyckelgrupper, medarbetardialog och webbenkät. Polis och representanter från kommunen har gemensamt analyserat svaren. Från svaren har fyra olika fokusområden framträtt, områden där innevånaren i kommunen vill att arbetet ska intensifieras och prioriteras.

Fokusområdena berör såväl social som situationell brottsprevention men även trygghetsskapande arbete.

Fyra fokusområden

Insatser mot narkotika med syfte att minska nyrekrytering samt försvåra genomförandet av narkotikabrott.

Insatser mot brott och förseelser i trafikmiljön så som störande körning, vårdslöshet i trafik, rattfylleri, olovlig körning m.fl.

Insatser mot tillgreppsbrott såsom inbrott i bostäder, sommarstugor, industrier, butiker och andra objekt.

Trygghetsskapande arbete i form av ökad polisiär närvaro och tillgänglighet.

 

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-03-06
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen