klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp
 

Sammanfattning från kommunstyrelsen 

Tisdag den 7 juni hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg


Utfasning av kvicksilver i gatljus

Från och med januari 2017 går det inte längre att köpa lampor med kvicksilver. Det innebär att många befintliga belysningar måste bytas ut under 2016.

Utbyte till modern teknik beräknas innebära en besparing i energiförbrukning. Dessutom har nya armaturer och ljuskällor också längre livslängd och kräver därför också mindre underhåll.

Kostnadsuppskattning – 800 000 kr.
Det är avsatt pengar för det här arbetet under 2017.  Avdelningen teknik vill tidigarelägga investeringen eftersom utfasningen måste ske under 2016.

Kommunstyrelsens beslut:
• Framställan avslås. (Säger nej till förslaget.)
• Ärendet tas med i investeringsbudget för år 2017.


Surfplattor för förtroendevalda

I dag får politikerna sina kallelser till politiska möten i pappersform. Kallelserna publiceras också på Norsjö kommuns webplats. Distributionen av papper är tidskrävande och kostsam och det är i dag fullt möjligt att ersätta pappershanteringen med enbart digital distribution.

För att sluta skicka kallelserna i pappersformat måste alla politiker få tillgång till utrustning för att läsa handlingar digitalt. Det är i dag 48 ordinarie ledamöter och ersättare totalt i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten.

Surfplattor av typen Ipad bedöms som mest lämpliga och det finns appar för Ipad som är anpassade att fungera med kommunens dokument- och ärendehanteringssystem (Public 360).

Kommunstyrelsens beslut:
Köpa in surfplattor av typen Ipad till förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, allmänna utskottet samt utbildnings- och omsorgsutskottet.

Arbetsmarknadsprojekt ”Utväg”

Kostnader för försörjningsstöd har ökat de senaste åren. Individ- och familjeomsorgschef Christopher Wangson och arbetsmarknadshandläggare Fredrik Eriksson har undersökt möjligheten att omvandla försörjningsstöd till lön under tillfälliga anställningar, för ett urval personer. Arbetsförmedlingen är informerad och har inget att invända mot projektförslaget.

Kommunstyrelsens beslut:
Säga ja till projektet ”Utväg”.


Här hittar du protokollet när det är justerat.

Publicerad:  2016-06-09 11:10

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen