klart.se

Begrepp och nyckelord

Transiterande, asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända - här kan du läsa mer om de olika grupper som kommer till Sverige.

Asylsökande:
En asylsökande är en person som lämnat sitt land och ansökt om asyl (asyl betyder skydd) i Sverige. Migrationsverket ansvarar för mottagande av asylsökande och att sörja för boende för de som har behov av detta. Asylsökande kan även välja att ordna boende på egen hand hos släkt och vänner under asyltiden.

Transiterande:
Flyktingar på genomresa i Sverige till annat land kallas transiterande.

Ensamkommande barn:
Asylsökande barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige, dvs utan någon vårdnadshavare. Dessa intervjuas alltid och då tillsammans med god man och/eller ett juridiskt ombud.

Nyanlända:
Med begreppet nyanländ menas vanligen en person med flyktingbakgrund som har uppehållstillstånd (vanligen räknas man som nyanländ i 24 mån). De nyanlända består av flera undergrupper:
 - Kvotflyktingar
 - Tidigare asylsökande som fått uppehållstillstånd
 - Tidigare ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd
 - Anhöriga till ovanstående grupper

Kvotflykting:
Utlänning som före inresan hit fått uppehållstillstånd inom den av regering och riksdag fastställda flyktingkvoten. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

PUT/Permanent uppehållstillstånd:
Utlänning som har tillstånd att bo och arbeta i Sverige på obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i Sverige och förlängs automatiskt

(Källa: Länsstyrelsen)

 
 

Sidan uppdaterad:  2015-11-06
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen