klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Invandring och integration > Flyktingsituationen 2015 > Flyktingar - så kan du hjälpa

Flyktingar - så kan du hjälpa

Hand i hand

Den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget pågår. Norsjö kommun får många frågor om ansvar, organisation och hur man bäst kan hjälpa till. Här har vi därför samlat information kring ämnet med länkar för vidare läsning.


Norsjö kommuns ansvar

Norsjö kommun har inget boende för asylsökande vuxna och familjer. Kommunen tar emot flyktingar som fått uppehållstillstånd för bosättning via avtal med migrationsverket. Asylsökande kan bo inneboende hos till exempel en släkting i Norsjö under tiden personen väntar på beslut om uppehållstillstånd.

Ensamkommande flyktingbarn
Norsjö kommun tar varje år emot många ensamkommande flyktingbarn utifrån ett avtal med migrationsverket. Detta sker utifrån socialtjänstlagen.

Verksamheten Ensamkommande barn är kommunövergripande och erbjuder boende och stöd för asylsökande barn och unga som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar behöver vuxenstöd på olika sätt.

**********

Migrationsverkets flyktingmottagning

Migrationsverket vill att alla kommuner ökar sitt flyktingmottagande på grund av den rådande situationen i världen. För Norsjö kommer det att innebära ett krav på att vi ska utöka våra avtal med migrationsverket, både när det gäller ”allmänna flyktingar” och Ensamkommande flyktingbarn.

Klicka här för att läsa mer om migrationsverkets flyktingmottagning. 

**********

Så här kan du hjälpa till i Norsjö kommun:

Familjehem
Just nu söker Norsjö kommun fler familjer som kan ställa upp som familjehem för ensamkommande flyktingbarn.

Läs mer om vad det innebär att vara familjehem genom att klicka här.

Om du är intresserad av att bli familjehem kontaktar du: Individ och familjeomsorgen Malin Berglund, ring växeln på tfn. 0918-140 00


God man
Att vara god man för ensamkommande flyktingbarn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe.

Läs mer om vad det innebär att vara god man genom att klicka här.

Är du nyfiken på vad detta uppdrag innebär så är du välkommen att kontakta handläggaren överförmyndarnämnden i Norsjö för mer information:
Helén Ask, tfn. 0918-141 70


Särskilt förordnad vårdnadshavare
När ett flyktingbarn beviljas permanent uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses. Läs mer om särskilt förordnad vårdnadshavare.

Om du är intresserad av uppdraget, kontakta individ och familjeomsorgen genom att ringa till växeln
på tfn. 0918-140 00


Vän i Norsjö
Vän i Norsjö är ett sätt att umgås över gränserna: nyanlända får kontakter med etablerade personer i Sverige så att deras vardag underlättas, de lär sig snabbare svenska och sociala koder. Initiativet syftar på att främja den sociala integrationen av alla nyanlända och skapa mötesplatser människor emellan. Det är ett sätt att förebygga fördomar och skapa ett bättre samhälle där alla kan känna sig inkluderade.

Läs mer om Vän i Norsjö genom att klicka här.
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-10-19
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen