klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Trygg och säker > Kommunens krisberedskap > Krishjälp från POSOM

Krishjälp från POSOM

När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. I Norsjö kommun finns en POSOM-grupp, bestående av ett antal stödpersoner med representanter från bl.a. hälsocentralen, svenska kyrkan, omsorgen och skolhälsovården.Vad är en POSOM-grupp?
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och kriser. POSOM-gruppens främsta uppgift är att ta hand om drabbade personer utan fysiska skador och andra indirekt inblandade personer som visar stark oro vid en olycka eller katastrof, t.ex. anhöriga och kamrater. POSOM-organisationen träder in då samhällets övriga resurser inte räcker till. POSOM-gruppen i Norsjö kommun består av en ledningsgrupp och en stödgrupp.

Vad gör en stödperson?
En stödperson är med och upprättar och arbetar i ett stödcentrum dit fysiskt oskadade, anhöriga, kamrater m.fl. kan söka sig vid en stor katastrof eller olycka. Vid en mindre olycka, då det saknas stödcentrum, kan stödpersoner finnas till hands på annan plats, t.ex. i en skola eller i ett hem.

Hur aktiveras POSOM-gruppen?
POSOM aktiveras av SOS-alarm.
 
 

Sidan uppdaterad:  2020-01-08
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen