klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Akut hjälp, krishantering

Akut hjälp, krishantering

Viktiga telefonnummer och länkar för akut hjälp eller krishantering
Här hittar du akutnummer, andra viktiga telefonnummer och länkar till sidor där du kan hitta information om olyckor och kriser. Det kan vara bra att skriva ner dessa telefonnummer och spara dem i plånboken eller hemma.

 
112
Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.
 
114 14
Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.
 
Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.
 
Sjukvårdsrådgivningen 1177
Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Anmälan vid misstanke om barn som far illa 0918-140 00
Om du får vetskap om, eller misstänker du att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. Då ringer du Norsjö kommuns växel på telefon: 0918-140 00 så kopplar de dig vidare till vår akuttelefon.
Efter kontorstid kontaktar du istället socialjour.

Socialjour
Hur kommer jag i kontakt med socialjouren?
Under vardagar, dagtid, når du socialjouren via växeln på telefon: 0918-140 00 så kopplar de dig vidare.
På övriga tider kan du i stället ringa social beredskap på nödnumret 112.

Psykiatrisk akutmottagning, Umeå 090-785 65 00
Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.
Sida - Psykiatrisk akutmottagning på vll.se
 
Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111
Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Rädda barnens hjälptelefon, 0200–77 88 20
Träffar du nyanlända barn? Tipsa dem om vår hjälptelefon där nyanlända barn och unga får svar på sina frågor och stöd på tre olika språk. Barnen kan vara anonyma och samtalet är gratis.

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/annu-mer/radda-barnens-helpline/

BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Centrum för män 020-73 55 55
Behandling för män som använder våld i nära relationer.
 
Brottsofferjouren 0200-21 20 19
Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.
 
Nationella hjälplinjen 020-22 00 60, mellan kl 13.00-22.00
Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd. Du kan ringa för din egen del eller om du är orolig för någon i din närhet.

Akut hjälp i Västerbotten
1177.se (länk, öppnas i nytt fönster
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-11-10
Kontaktinformation

SOS Alarm


Telefon

112

Hemsida
SOS Alarm
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen