klart.se

Du är här: Trafik och infrastruktur > Bredband > Mobilt bredband

Mobilt bredband

Utbyggnad av mobilt bredband med 4G baserat på tekniken LTE 800 har gjorts åren 2014-2016.

Tele2 / Telenor har stationer i drift i Hemmingen, Risliden och Näset/Norsjö, Åmliden och Finnliden samt i Renström.

Telia har byggt ut sitt 4G-nät med bra täckning i hela kommunen.


Mobilt bredband är ett begrepp som används av mobiltelefonioperatörer för att marknadsföra tjänster för datakommunikation via mobilltelefoninäten. Det finns ingen definition på vilken hastighet eller bandbredd som ska uppnås för att tjänsten ska få kallas bredband så i stort sett alla datatjänster brukas marknadsföras under begreppet mobilt bredband.

Ofta används generationsbeteckningarna 1G, 2G, 3G och 4G när man vill beskriva tjänsterna.

1G, första generationens mobilnät med beteckningen NMT byggde på analog teknik och fanns utbyggd i frekvensbanden 450 MHz och 900 MHz. NMT fanns i drift 1981 - 2007. 1G-näten erbjöd inga möjligheter till digital datakommunikation.

2G, andra generationens mobilnät bygger på digital teknik som betecknas GSM. GSM-näten möjliggör digital telefoni och datakommunikation med teknikerna GPRS och EDGE.

3G, tredje generationens mobilnät möjliggör digital telefoni och datakommunikation med olika tekniker och bandbredd.

4G, fjärde generationens mobilnät möjliggör digital datakommunikation med stor bandbredd men än så länge inte  telefoni. 

Telias EDGE har bra täckning i hela kommunen men ger bara upp till 236 kbit/s i nedladdning och hastigheten är vanligtvis ännu lägre.

Utbyggnaden av 3G är dock begränsad och bra täckning finns bara i Norsjö samhälle, Norsjövallen, Bastuträsk, vid gränsen mot Skellefteå kommun i närheten av Renström och vid gränsen mot Lycksele kommun i närheten av Granliden och Gransjö.


Net1 har täckning för sitt mobila bredbandsnät i stora delar av kommunen. Hastigheten ligger här vanligtvis kring 0,6 - 1,7 Mbit/sekund i nedladdning och 400 - 800 Kbps i uppladdning. Detta nät klarar inte tal via mobiltelefoner men IP-telefoner kan anslutas via router/modem.


Den senaste tekniken 4G, fjärde generationens mobilnät, ska ge tillgång till Internet med bra bandbredd. Teoretiskt kan man nära basstationerna komma upp till 60 – 80 Mbit/s. Bandbredden påverkas av avståndet, hindrande terräng eller skog och den utrustning som används. Bandbredd på 10 – 20 Mbit/s är nog vad man realistiskt kan förvänta sig. Täckningen kan vara 7-10 km om riktantenner används och det är fri sikt mot basstationen, om terräng eller skog skymmer kan dock räckvidden begränsas till några kilometer.


Tele2 och Telenor har genom det gemensamägda nätbolaget Net4Mobility fått särskilt stöd från statliga Post- och Telestyrelsen för utbyggnad av 4G-nät i glesbygden.

I början av mars 2014 togs nya basstationer för 4G och GSM i drift i Hemmingen och Talliden. En ny mast är byggd på Näset utanför Norsjö och basstation för 4G och GSM beräknas vara i drift här i slutet av april. Se länkar t.v. Tele2 och Telenor.

Under senare delen av 2014 planeras stationer i Åmliden och Finnliden (Det är Finnliden som gäller, tyvärr har felaktig information om annan lokalisering lämnats tidigare)

Ytterligare basstationer kan komma att byggas med stödpengarna om nya anmälningar från adresser som saknar bredband på minst 1 Mbit/s kommer in. Fast boende och företag uppmanas att anmäla sitt behov på Post- och Telestyrelsens hemsida http://www.pts.se/bredbandslistan


Telia planerar också för utbyggnad av 4G i Norsjö kommun kommande år. Telia utlovar samma yttäckning på 4G och 3G som man idag har på Telias GSM/2G-nät, som även det kommer moderniseras. Under kvartal 3 år 2014 beräknas området närmast Norsjö tätort vara utbyggt och kvartal 4 år 2015 beräknas hela kommunen kunna täckas med GSM, 3G och 4G. Se länk t.v. Telia.
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-02-02
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen