klart.se

Du är här: Trafik och infrastruktur > Bredband > Bredbandsutbyggnad

Bredbandsutbyggnad

Pågående och planerad bredbandsutbyggnad
Norsjö kommun har i sin bredbandsstrategi antagit målet att 90 % av alla kommuninnevånare och lokalt verksamma företag inom kommunen ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s senast år 2020. För att nå målet ska utbyggnad av näten göras med fiberteknik i första hand. Läs mer om vår bredbandsstrategi på hemsidan: http://www.norsjo.se/bredband

Norsjö kommun har fått beviljat stöd för att bygga ut bredbandsnätet med fiber i kommunen både mellan byar och inom byar.
Nätet mellan byarna – ortssammanbindande nät är beviljat 1,2 Miljoner i stöd och lika mycket tillskjuts från kommunens egna medel.
Nätet i byarna – områdesnät Norsjö är beviljat EU-stöd för bredbandsutbyggnad i två etapper.

Totalt 5,95 miljoner i stöd. Stödet utgör 70 % av kostnaden, resterande 30 % ska betalas med kundernas anslutningsavgifter
 
Erbjudande om anslutning har skickas ut till fastighetsägare inom berörda områden för planerad utbyggnad under 2017-2018. Lillholmträsk och Kvammarn kommer att få erbjudande om anslutning under sommaren. Blir det en bra höst kommer Norsjö kommun att bygga ut fibernätet även i det området.Har ni frågor angående Norsjö kommuns bredbandsutbyggnad
kontakta kommunens växel, 0918-14 000

 Bredband till fler 


 
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-09-06
Kontaktinformation

Norsjö kommun - bredbandsfrågor


Telefon

0918-141 13

Telefontid

Måndag-onsdag mellan 14:00-16:00 och fredagar mellan 13:00-14:00

E-postadress

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen