klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Folkhälsa > Förebyggargruppen Brå- och ANDT > Lokal genomförandeplan, brotts- och drogförebyggande arbete

Lokal genomförandeplan, brotts- och drogförebyggande arbete

Genomförandeplanen är kopplad till den nationella strategin för ANDT och samverkansöverenskommelsen mellan polismyndighet och Norsjö kommun.

Utifrån kartläggningar och inventeringar har förebyggargruppen enats om prioriterade insatser och aktiviteter som ska genomföras under 2017-2018. Genomförandeplanen utvärderas och revideras årligen samt vid behov. Många fler aktiviteter och insatser förutom det som finns i denna plan görs dagligen i de olika verksamheterna.

Den lokal genomförandeplanen finns att läsa i den högra spalten
 
 

Sidan uppdaterad:  2020-02-20
Kontaktperson

Skoogh
Mari-Louise Skoogh
Avdelningschef kultur och folkhälsa

Telefon

0918-141 80

Mobiltelefon

070-646 49 44

E-postadress


Arbetsplats
Kultur och folkhälsa

Folkhälsa och ungdomsfrågor, fritidsgård, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak), BRÅ (brottsförebyggande)
 
  Genomförandeplan
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen