klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Hälso- och sjukvård > Kommunal hemsjukvård

Kommunal hemsjukvård

1463862-Female-visiting-her-mother-at-the-hospital.jpg

Välkommen till hemsjukvårdens sida!


Västerbottens kommuner har tagit över ansvaret från landstinget för hälso- och sjukvård i hemmet för:

  • Alla personer från 18 år som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta sig till sin hälsocentral eller sjukstuga

  • Vård i hemmet alla veckans dagar, hela dygnet och året runt

  • Förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar till de som får hälso- och sjukvård i hemmet

  • Både planerade och oplanerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet

  • Utredning och bedömning vid ansökan om bostandsanpassning

  • Rehabilitering och habilitering i hemmet

 

För vårdtagaren skedde förändringen den 1 september 2013.

Målsättningen är att patienten/brukaren ska få trygg och säker vård i hemmet dygnet runt från en och samma huvudman.

Landstinget fortsätter att ha hälso- och sjukvårdsansvar för:

  • Alla som kan ta sig till hälsocentral eller sjukstuga

  • Hälso- och sjukvård i hemmet till unga under 18 år

  • Läkarinsatser och specialiserad hälso- och sjukvård


Till DIG som skrivits in i kommunens hemsjukvård från och med 1 september 2013 gäller följande:

Malin Norberg och Caroline Harnesk arbetar som distriktssköterska/sjuksköterska kl 08.00 – 17.00. Inskrivna hemsjukvårdspatienter har fått information om vilket telefonnummer sköterskan kan nås på under dygnet.


Inom hemsjukvården jobbar även arbetsterapeut Sofie Lindström och Maria Nilsson samt sjukgymnast Ulf Jönsson.

Sofie och Maria har telefontid måndag-fredag kl. 08.00 – 08.30
Telefon: 0918-142 40.  Övrig tid går det lämna meddelande på telefonsvarare.

Ulf jobbar tisdag, onsdag och torsdag. Han kan nås på telefon 073-064 20 57 mellan kl. 08.15 – 09.00.


Nyhetsbrev angående kommunernas övertagande av hemsjukvården från Västerbottens läns landsting: 

Nyhetsbrev nr 5, oktober 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster)
I nyhetsbrevet för oktober kan du läsa om att det den 1 oktober blev klart att kommunerna tar över ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet.

Nyhetsbrev nr 4, juli 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster)
I nyhetsbrevet för juli beskrivs bl.a rutiner för personalöverföringen.

Nyhetsbrev nr 3, april 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster)
I nyhetsbrevet för april kan du bl.a läsa om de två förslag som AC Konsensus ska ta ställning till den 13 april.

Nyhetsbrev nr 2, februari 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster)
I det andra nyhetsbrevet kan du bl.a läsa om hur det går för de olika arbetsgrupperna och även om hur det gått i Sörmland där hemsjukvården överfördes till kommunerna 2010.

Nyhetsbrev nr 1, december 2011 (pdf, öppnas i nytt fönster)
I det första nyhetsbrevet om hemsjukvård i kommunal regi kan du bl.a läsa mer om vad det innebär, de arbetsgrupper som nu arbetar med hur överföringen ska genomföras och tidplan för beslut och genomförande.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-02-08

Hur får jag reda på mer?
Fortlöpande kan du läsa på
landstingets webplats om genomförandet för kommunernas övertagande av hälso- och sjukvård i hemmet.
www.vll.se/
kommunalhemsjukvard


Folder, Hemsjukvård i Norsjö kommun
Här kan du ladda ner kommunens folder om avgifter för hemsjukvården.
Folder, hemsjukvården i Norsjö kommun (ej uppladdad)

Folder, avgifter för hemsjukvården i Norsjö kommun
Här kan du ladda ner kommunens folder om avgifter för hemsjukvården.
Folder, avgifter för hemsjukvården i Norsjö kommun (PDF, öppnas i nytt fönster)

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen