klart.se

Bygdemedel

Bygdemedel är en ersättning som vattenkraftföretagen betalar för regleringen av älvarna. Dessa medel delas sedan ut till kommuner i Västerbotten och kan sökas av föreningar.


Pengarna söks från länsstyrelsen en gång per år och användas av föreningar och företag i kommunerna för att främja kommunens näringsliv och föreningsliv. 62 % av medlen i Norsjö kommun går till föreningslivet och 38 % till näringslivet.
Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Vem kan söka bygdemedel? 
Bygdemedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Med berörd bygd avses hela kommunen.
Föreningen måste ha ett organisationsnummer. Ideella föreningar ansöker om detta hos Skatteverket.

Blankett finns på: http://www.skatteverket.se/

Finansiering
Bygdemedel kan normalt finansiera högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv finansiera med 10 %. Eget arbete ska inte räknas med i varken ansökan eller i rekvisitionen.

Om projektet överskrider 30 000 kronor betalas ett förskott på 30 % ut automatiskt.

Vad får bygdemedel användas till?
Medlen får användas till investeringar eller projekt av investeringskaraktär som allmänt främjar näringslivet eller servicen i bygden.

Medel får inte användas som stöd till enskilda företag. De får heller inte utges återkommande till samma organisation och till samma ändamål.
Bygdemedel får heller inte beviljas till rena driftskostnader eller som kostnadstäckning till organisationer som befinner sig i kris.

När ansöker man om bygdemedel?
Bygdemedel kan sökas en gång årligen. Sista ansökningsdag är 31 januari.

Hur ansöker man om bygdemedel?
Bygdemedel söks hos Länsstyrelsen med hjälp av e-tjänsten Min ansökan för föreningar företag och offentliga aktörer.
Länsstyrelsens sida om bygdemedel:
https://www.lansstyrelsen.se/

På länsstyrelsens sida om bygdemedel hittar du även länk till Min ansökan. För att använda Min ansökan måste du logga in. Detta gör du med ett användarkonto. Mer information finns på Länsstyrelsens sida om bygdemedel, se länken ovan.

Länsstyrelsen har sammanställt en manual för hur man ansöker i Min ansökan. Klicka här för öppna den som pdf.

Obligatoriska bilagor är senaste verksamhetsberättelse, senaste resultat- och balansräkning, senaste revisionsberättelse och stadgar. Utöver de obligatoriska bilagorna är det även bra att bifoga offerter eller prisuppgifter.

Kostnader kan godkännas fr o m första dag efter ansökningstidens slut, d v s 1 februari varje år. Det går alltså att starta projektet före beslut fr o m detta datum men projektet startar då på egen risk.

Prioriteringar
Kommunstyrelsen i Norsjö har antagit en Handlingsplan och riktlinjer
för hur bygdemedlen ska användas under året. Handlingsplanen gäller 2020. Riktlinjerna är för närvarande inte uppdaterade utifrån att ansökningsförfarandet ändrats.

Det är handlingsplanens inriktning som ligger till grund när kommunstyrelsen gör fördelningen.

För 2020 är inriktningen
• Insatser som har tydliga kopplingar till något av visionens fokusområden
• Medfinansiering av projekt där föreningen söker externa medel
• Åtgärder som bidrar till att stärka servicen

I ansökan beskriver ni hur projektets syfte bidrar till Norsjöbygdens vision Världens bästa vardag och dess fokusområden. Läs mer om visionen Världens bästa vardag på https://norsjo.se/vision

Nedan finns en lista på vilka som har blivit beviljade medel 2019.

Bygdemedel

Det är Ingrid Ejderud Nygren, kommunal utveckling, som administrerar bygdemedlen.

 
 

Sidan uppdaterad:  2019-12-02
Kontaktperson

Ejderud Nygren
Ingrid Ejderud Nygren
Utvecklingsstrateg

Telefon

0918-141 42

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen

Postadress


 
 
Kontaktinformation

Länsstyrelsen


Telefon

090 - 10 70 00

Besöksadress

Storgatan 71 B

E-postadress

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen