klart.se

Du är här: Kultur och fritid > Föreningsservice > Föreningsbidrag

Föreningsbidrag

Här kan du läsa mer om vilka stöd det finns för föreningar och organisationer i Norsjö kommun.

Tillgängliga bidrag:

  • Startbidrag
  • Lokalt aktivitetsstöd
  • Främjande- och korpbidrag
  • Ledarstipendium
  • Lokalbidrag (drifts,- och verksamhetsbidrag)
  • Anläggningsbidrag (skötsel)
  • Fiskevårdsbidrag
  • Bygdeavgiftsmedel

Granskning av underlag
Bidragsmottagande förening erinras om att förvaltningen och kommunens revisorer enligt kommunallagen har rätt att när som helst granska underlag för ansökan och även hur tilldelande bidrag disponeras - med undantag för medlemsregistrering.

Utbetalning av bidrag
Bidrag betalas till föreningens post- eller bankgiro. Bidrag betalas i efterskott.

Återbetalningsskyldighet
Bidrag som utbetalas på grund av felaktiga uppgufter i ansökan medför återbetalningsskyldighet. Bidrag kan förvägras om uppgifterba u ansökan ej kan styrkas på ett tillfredställande sätt

Ansökan inom förskriven tid
bidragsansökningar med tillhörande handlingar, som ej inkommit till tekniska förvaltningen inom förskriven tid kan icke komma ifråga för bidrag, såvid ej speciella och av förvaltningen goda skäl föreligger.

Bidragsansökan
Ansökan om bidrag skall inlämnas av huvudstyrelse eller den som styrelsen förordnar, under adress; Norsjö Kommun, 935 81 Norsjö

 
 

Sidan uppdaterad:  2016-05-26
Kontaktperson

Mats Skoogh
Avdelningschef fritid och service

Telefon

0918- 14 146

E-postadress


Arbetsplats
Fritid och service
 
 
Blanketter finns att ladda ner och skriva ut här: Blankettarkiv

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen