klart.se

Alkohol

Sveriges alkoholpolitik formuleras i den nationella handlingsplanen 2011-2015.
Målet är att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar genom att främja folkhälsan.
Särskilt prioriterade delmål är:

− åstadkomma en alkoholfri uppväxt,

− skjuta upp alkoholdebuten,

− minska berusningsdrickandet,

− åstadkomma fler alkoholfria miljöer,

− bekämpa den illegala alkoholhanteringen,

− ingen alkohol skall förekomma i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten.Alkoholutvecklingen
Om du var tonåring under 70-talet minns du kanske att det var en rätt liberal tid när det gällde alkohol och droger i Sverige. Inte minst mellanölet, som kom 1965 och försvann 1977, innebar att många unga drack mycket alkohol. Ungdomsfylleriet under 70-talet var en av de viktigaste orsakerna till att många svenskar fick en mer restriktiv syn på alkohol. Under 80-talet vände trenden ner, men problemet ökade igen under 90-talet och var på väg upp i samma siffror som under mellanölstiden. Under 2000-talet nådde alkoholkonsumtionen en historiskt sett hög nivå, framförallt bland unga vuxna (åldersgruppen 18-25 år).  Ökningen beror på ökad tillgänglighet och lägre pris men också på ändrade attityder och konsumtionsmönster. Under de senaste sju åren har konsumtionen minskat.

Med ökningen kommer också en ökning av alkoholskadorna. Förutom de rent medicinska konsekvenserna finns det t.ex. ett tydligt samband mellan alkohol och våldsbrott.

Det har över tid skett stora förändringar i val av dryckestyper. Under hela efterkrigstiden har exempelvis vin stadigt ökat i betydelse. Vi kan alltså konstatera att Sverige sedan 1990- talet är ett öl- och vinland och inte längre ett spritland.

Riskgränser
Hur mycket man kan dricka utan risk är omöjligt att säga – det finns ingen helt ”riskfri” alkoholkonsumtion. En viss vägledning ges emellertid av följande riskgränser: tillämpar man samma säkerhetsmarginaler för alkohol som för andra ämnen i vår omgivning – då bör man inte dricka mer än 7 gram alkohol per dygn. Det motsvarar ungefär en flaska lättöl om dagen. Detta gäller friska, vuxna personer. Vid ungefär 10 gram alkohol per dygn (ett litet glas vin eller en halv burk starköl) finns en ökad risk för bröstcancer; vid 40 gram (två burkar starköl) finns en begynnande risk för män att få leverskador. Dricker man mer än 70 gram alkohol per dygn – en flaska vin eller 20 cl sprit – är man definitivt i riskzonen för svåra alkoholskador.

Alkohol orsakar problem på tre sätt. För det första utövar alkohol en allmänt giftig effekt på kroppens alla vävnader och organ och ger upphov till ett stort antal sjukdomar och skador. För det andra finns det en berusande effekt som orsakar akuta olycksfall och våld. För det tredje har alkohol en beroendeskapande effekt som gör att människor tappar kontrollen över sitt drickande. Dessa olika effekter ställer krav på olika typer av insatser inom flertalet samhällsområden.

Varför är alkohol farlig för unga?
Det är väldigt bra att diskutera med sin tonåring om vad man är orolig för och vad som kan vara farligt. Det gäller förstås inte bara alkohol, narkotika, tobak, utan preventivmedel, cykelhjälm , flytväst etc också. Men ibland kan det vara skönt att ha argument helt klart för sig. Vilka är egentligen de största farorna med att dricka alkohol i tonåren?

Fulla tonåringar kan råka väldigt illa ut. Våld och alkohol hänger ihop. I åtta av tio fall av våldsbrott finns alkohol med i bilden. Oftast är förövaren berusad och i hälften av fallen också offret. Risker för alla sorts olyckor ökar eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt. Men alkohol ger också relationsproblem som kan vara allvarliga. I undersökningar uppger många tonåringar att de hamnat i gräl med sina kompisar, haft sex fast de egentligen inte ville eller haft sex utan att använda skydd när de varit berusad.

Tonåringar kan inte bedöma konsekvenserna av sitt drickande. Inte på samma sätt som de flesta vuxna kan. De har svårare att märka när de blir berusade och blir ofta alldeles för fulla alldeles för fort. Den som dricker väldigt mycket och ofta i tonåren kan bli beroende på några år. För vuxna tar det oftast längre tid, och då kan det vara lättare att se signalerna och själv dra i bromsen.

Knoppen känslig för alkohol.
Alkohol är skadligt för hjärnan oavsett ålder, men eftersom detta organ utvecklas ända upp till 25- års åldern är ungas hjärnor än mera ömtåligare. Känsligheten förklarar varför risken att utveckla beroende ökar ju tidigare i livet man börjar dricka. En vanlig uppfattning är att en växande kropp tål alkohol sämre än en lättare fullvuxen. Ett påstående som till och med små, nätta mammor försöker hävda gentemot sina femtonåriga söner som närmar sig två meter och har storlek 45 i skor. Sanningen är att alkohol är farligt för såväl växande som fullvuxna kroppar, men att kroppsstorleken har betydelse. En liten kropp har inte så mycket kroppsvätska att späda ut alkoholen med vilket gör att det går snabbare att bli berusad. Rent fysiologiskt har tjejer sämre förmåga att bryta ner alkohol än killar, vilket gör att de ännu lättare kan ta skada.

Nästan alla som prövar narkotika första gången är berusad. Om din tonåring inte dricker minskar alltså risken radikalt för att hon eller han prövar narkotika. Dessutom kan man se en tidig alkoholdebut som ett varningstecken på att allt inte står rätt till. De som berusar sig tidigt är överrepresenterade bland dem som begår brott några år senare. Fast det är svårt att veta vad som är hönan och ägget. Förmodligen finns det flera orsaker som ligger till grund för både den tidiga alkoholdebuten och andra problem.

Den som börjar dricka tidigt kan få problem längre fram. Det är alltid svårt att säga vad som orsakar vad. Men man kan ändå se i forskningen att den som börjar dricka alkohol tidigt oftare får problem med alkohol senare i tonåren. De allra flesta som dricker mycket under tonåren trappar ner när de blir äldre och dricker normalt. Men det finns också studier som visar att risken att få alkoholproblem i vuxen ålder är större om man börjar väldigt tidigt och drack mycket i tonåren.

I tonåren är personlighetsutvecklingen som känsligast. Det är då man måste utveckla sin självkänsla när det gäller exempelvis snacka, dansa, flirta och att ha roligt - helst utan alkohol. Annars finns det stor risk att man alltid kommer att behöva alkohol för att göra de där sakerna. Alkoholen kanske underlättar i början men i längden
kan drickandet blir ett socialt handikapp.

 
 

Sidan uppdaterad:  2011-08-17
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen