klart.se

Bli god man

Antalet människor som behöver hjälp med att bland annat sköta sin ekonomi fortsätter att öka. Äldre personer med olika grader av ålderskrämpor, yngre med olika former av funktionshinder samt ensamkommande asylsökande barn behöver stöd.

Överförmyndarenheten vill få kontakt med dig som kan hjälpa till på olika sätt. Tidsåtgången kan variera från någon timme per månad till kontakter med huvudmannen varje vecka.

Arvode
Gode män och förvaltare har rätt till ett årligt arvode som betalas av huvudmannen eller kommunen.
Normalt ska huvudmannen själv stå för arvode och utlägg samt ibland också sociala avgifter för god man. Om huvudmannens inkomst eller förmögenhet ligger under vissa lagstadgade nivåer ska i stället kommunen helt eller delvis betala arvodet till den gode mannen. Om du vill veta vad som gäller i ditt fall så kan du ta kontakt med med överförmyndarenheten. Du når dem via kundtjänst.
Arvodet beror på ärendets omfattning och ligger ofta mellan 4 000 - 8 000 kr per år. Man har även rätt till ersättning för utlägg och nödvändiga resor.

Vill du bli god man?
Vill du veta mer om vad uppdrag som god man eller förvaltare innebär kan du kontakta handläggaren på överförmyndarenheten. Du hittar kontaktuppgifterna i kolumnen till höger.
 
 

Sidan uppdaterad:  2014-12-11
Kontaktperson

Helén Ask
Överförmyndarhandläggare/ färdtjänsthandläggare

Telefon

0918-141 70

Telefontid

måndag, onsdag och fredag kl. 09:30-11:00

E-postadress


Arbetsplats
Överförmyndare

Telefontid
måndag, onsdag och fredag kl. 09:30-11:00

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen