klart.se

Patientnämnden

patientnamnd.jpg

Om du har klagomål, synpunkter eller frågor gällande hälso- och sjukvård, folktandvård eller vården i kommunen kan du vända till dig till patientnämnden.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit du kostnadsfritt kan vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Där ingår även kommunens hälso- och sjukvård i särskilda boenden, handikappverksamhet och hemsjukvård. Kommunen har avtal med landstingets patientnämnd. Inom varje landsting finns en patientnämnd, enligt Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Kommunens skyldigheter omfattar inte läkarinsatser.

Patientnämnden

• främjar kontakt mellan patient och vårdpersonal
• informerar om vilka krav som kan ställas på vården
• informerar om patient- och läkemedelsförsäkringen
• förmedlar annan hjälp åt patienter och personal, om så behövs
• bidrar till kvalitetsutveckling i vården
• utser stödpersoner till tvångsvårdade inom psykiatrin eller tvångsvårdade enligt smittskyddslagen.

Patientnämnden består av politiker som utsetts av de politiska partierna. Nämnden har tjänstemän som kan informera dig om dina möjligheter och försöka hjälpa dig att få de kontakter du behöver inom vården.

Patientnämnden är i första hand till för patienter och anhöriga
Tjänstemännen och alla politiska ledamöter i patientnämnden har tystnadsplikt. Nämnden har inga disciplinära befogenheter.
Du kan själv vända dig till patientnämndens kansli eller låta någon annan göra det för din räkning.

Naturligtvis bör du i första hand tala med vårdpersonalen och/eller närmaste chef för  verksamheten om du inte är nöjd. Många problem och frågor går ju att komma tillrätta med direkt. Om det ändå är svårt att klara ut problemen försöker vi hjälpa dig.

Om du har klagomål, synpunkter, idéer, missnöjen avseende frågor som rör hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområde, till exempel äldreboenden kan ta kontakta med medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Det går även att lämna in synpunkter till medicinskt ansvarig sjuksköterska på kommunens hemsida.
http://www.norsjo.se/synpunkter (länk, öppnas i nytt fönster)

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-03-29
Kontaktinformation

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS


Telefon

0918-142 41

Telefontid

Måndag – fredag

Besöksadress

Storgatan 33

E-postadress

 
Kontaktinformation

Patientnämnden
Patientnämnden


Telefon

090-785 70 00 (växel

Besöksadress

Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

E-postadress


Postadress

Västerbottens läns landsting Patientnämndens kansli
901 89   Umeå

 

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen