klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Folkhälsa > Norsjösatsningen > Norsjömodellens olika delar

Norsjömodellens olika delar

Kulturprogram
Teater, dikt och musik var viktiga inslag under projektets gång. I Norsjö som har en lång tradition av och en livlig musik- och teaterverksamhet så kändes det naturligt att skildra Norsjösatsningens idé den vägen.
 
Ett exempel på detta var ”Skörbjuggens historia”. (2.)

Norsjö-Nytt, ett informationsblad till hushållen
Utgavs from 1986 fyra gånger/år. Syftet var att ge hushållen fortlöpande information om projektet och skapa en ömsesidig dialog genom att Norsjöborna uppmanades att själva skriva i informationsbladet. Distriktssköterska Sally Brännström och sjuksköterska Hjördis Persson ansvarade för sammanställning av materialet och kommunen stod för tryckning och distribution. (2.)
 
Hälsosamtal
Studiecirklar
Folktandvårdsinsatser
Möten för allmänheten
Matlagningskurser
Hälsoinformation på arbetsplatsen
Hälsoundersökning
Media
Motionsaktiviteter
Bättre skollunch
Livsmedelsmärkning
 
1. Norsjöprojektet –en svensk modell för lokalt folkhälsoarbete, 1999 av Kurt Bohman.
2. Förebyggande hälsoarbete –ett exempel från Norsjö. SPRI Rapport nr 226, 1987 av Inger Brännström.

 
 

Sidan uppdaterad:  2011-04-08
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen