klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Folkhälsa > Norsjösatsningen > Syfte och mål med Norsjösatsningen

Syfte och mål med Norsjösatsningen

Huvudsyftet var att under en 10-årsperiod:

  • Minska sjuklighet och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom och diabetes
  • Påverka riskfaktorerna (kolesterol, rökning och blodtryck) i hela befolkningen

Övriga delmål:

  • Att påverka människors levnadsvanor på ett positivt sätt under mottot, ”det är bättre att många ändrar sig lite än att få ändrar sig helt”.
  • Att tidigt upptäcka och behandla högt blodtryck.
  • Att öka kunskaperna bland personal, enskilda och grupper om sambanden mellan olika riskfaktorer och om hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.
  • Att utveckla och stimulera till ett brett folkligt deltagande och inflytande i det förebyggande arbetet.
  • Att utveckla och värdera metoder för primärvårdens konkreta insatser i ett befolkningsinriktat förebyggande arbete.
  • Att uppmärksamma och stimulera forskning och utvecklingsarbete inom området.
  • Att stimulera förebyggande aktiviteter och uppmuntra en bred debatt kring detta folkhälsoarbete.
  • Att utvärdera och dokumentera de erfarenheter som fås både i Norsjö och i Länet.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-04-08
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen