klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Folkhälsa > Norsjösatsningen

Norsjösatsningen

Norsjösatsningen var ett projekt som syftade till att under en tioårsperiod bland annat minska sjuklighet och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Samt att påverka riskfaktorerna (kolesterol, rökning och blodtryck) i hela befolkningen i Norsjö. Detta då dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar i kommunen, var hög.

Norsjösatsningen startade 1985. Anledningen till att man startade satsningen var bland annat hög dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar i Norsjö kommun - något som blev uppmärksammat genom ett samarbetsprojekt ”Hälsoproblem i ett landsting – ett planeringsunderlag”
Detta projekt finns i SPRI rapport nr 14 från 1979. (1.)

Ingen färdig mall
Nordkarelenprojektet blev en förebild eftersom det tidigare genomförts få liknande projekt.
Strategin blev en kombination av individ- och befolkningsinriktade insatser. (1.)
 
Hård motvind
Det fanns en utbredd uppfattning om att det inte skulle gå att förändra människors kostvanor och för att inte tala om en befolknings levnadsvanor. Dessutom skulle olika organisationer samarbeta för första gången. (1.)
 
Det fanns en slitstyrka i projektet
Norsjösatsningen visade sig vara ovanligt slitstarkt. Förklaringen till detta är säkert mångfasetterad men några faktorer av stor betydelse  var:
  • En djup förankring av projektet på lokal nivå
  • En vetenskaplig bas att utgå ifrån
  • En stor bred utbildningsinsats som genomfördes
  • Startegin att ge projektet både en individuell- och en befolkningsinriktad framtoning
  • Ingen toppstyrning
  • En läkare (Gideon Hällsten) med rötterna på orten
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-04-04
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen