klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Invandring och integration > Vem är flykting?

Vem är flykting?

En flykting är en person som flyr från sitt hemland och söker asyl (skydd) i ett annat land av flyktingskäl. Skäl till flykten kan vara att personen är förföljd på grund av sin ras, nationalitet, religion eller politisk uppfattning. En flykting är också en person som tvingats lämna sitt hemland på grund av krig, inbördeskrig eller naturkatastrof.

Det går att komma till Sverige som flykting på tre olika sätt:
• En flykting kan själv söka asyl här.
• En flykting kan få asyl i Sverige om personen har anknytning till någon som redan är i Sverige som flykting, till exempel en familjemedlem.
• Personen kan komma till Sverige som kvotflykting.

De flesta flyktingar i Norsjö kommun är kvotflyktingar. Det innebär att de är registrerade som flyktingar hos UNHCR och sedan valts ut och beviljas uppehållstillstånd i Sverige av  Migrationsverket. UNHCR är en organisation inom Förenta Nationerna som ska försvara flyktingars rättigheter och trygga deras välbefinnande. Organisationen arbetar för att alla flyktingar ska kunna använda rättigheten att söka asyl i ett annat land.

Migrationsverket har ansvaret för flyktingar som sökt asyl i Sverige och bor på en flyktingförläggning. Om en flykting får uppehållstillstånd kontaktar Arbetsförmedlingen i samarbete med Migrationsverket en kommun och frågar om kommunen kan ta emot flyktingen. Den mottagande kommunen har sedan ansvaret för att ordna ett boende till
flyktingen.

 
 

Sidan uppdaterad:  2016-05-31
Kontaktperson

Anna Norman
Integrationssamordnare

Telefon

070-371 01 16

Besöksadress

Storgatan 67 Norsjö

E-postadress


Arbetsplats
Flykting
 
Samhällsinformation på olika språk finns på länsstyrelsernas portal: Informationsverige.se
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen