klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > HBTQ-frågor

HBTQ-frågor

HBT

Vill du ha mer information om HBT-frågor eller vill du få kontakt med någon som kan besvara dina frågor? Här hittar du länkar till bra hemsidor samt vem du kan kontakta.

HBT är ett samlingsbegrepp för homo-, bi- och transpersoner.

Bisexualitet, heterosexualitet och homosexualitet är sexuella läggningar. Sexuell läggning beskriver om en person blir förälskad i eller attraherad av tjejer, killar eller både tjejer och killar. En sexuell läggning består av olika komponenter och kan i en modell förklaras som bestående av begreppen praktik, identitet och preferens. Dessa tre komponenter tillsammans utgör den sexuella läggningen.

Lag om förbud mot diskriminering av homosexuella har funnits sedan 1987. Om du känner dig diskriminerad på grund av din sexualla läggning ska du kontakta DO, Diskrimineringsombudsmannen. Länk hittar du i högerspalten.

Viktiga HBT-begrepp

Heteronorm/heteronormativitet
Utgångspunkten att det enda rätta är att tända på, bli kär i och leva med en person av motsatt kön och att det finns sociala regler för vad som är kvinnligt och manligt som man måste rätta sig efter.

Ickeheterosexuell
Person som inte lever eller identifierar sig i enlighet med heteronormen.

HBT
[homo/bi/trans]
Samlingsnamn för ickeheterosexuella och transpersoner.

Transperson
Samlingsbeteckning för dem som inte känner sig hemma i den könskategori de tilldelats, eller som inte erkänns av andra som det, till exempel transsexuella och transvestiter.

Har bara med könsidentitet och inget med sexuell läggning att göra.

Queer
Perspektiv som ifrågasätter föreställningar om att det finns sanningar om världen, om vilka vi är och hur vi bör leva.

Samkönad
Mellan personer av samma kön (ex.vis om relation).

Komma ut
Att berätta för andra att man inte är heterosexuell eller på annat sätt identifierar sig som något annat än det omgivningen kanske tagit för givet.

Homofobi
Rädsla för dem som bryter mot heteronormativiteteten.

HBT-kompetens
Kunskap om och respekt för att alla inte är heterosexuella, lever eller förhåller sig till kön och könsroller på samma sätt. Och insikten om att jämlikhet kräver beaktande av flera perspektiv i det gemensamma samhällslivet.

Behöver du prata med någon?

Via RFSL:s hemsida hittar du telefonnumer och adresser till bland annat HBT-jouren: http://www.rfsl.se/?p=3353

Om du går i skolan går det bra att kontakta kurator. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

 
 

Sidan uppdaterad:  2017-08-09
Externa länkar (öppnas i nytt fönster)

RFSL
RFSU
Fritt fram
DO(Diskrimineringsombudsmannen)
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen