klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Folkhälsa

Folkhälsa

Hjärta med knut.jpg

Välkommen till Norsjö kommuns hemsidor om folkhälsa och folkhälsoarbete!

Världens bästa hälsa 2020
Folkhälsan har alltid legat Norsjöborna varmt om hjärtat. Norsjö kommun har precis som landstinget i Västerbotten målet att medborgarna ska ha världens bästa hälsa.

Allas ansvar
En människas hälsa påverkars av många saker. Uppväxtvillkor, utbildning, livsstil, bostadsförhållanden och ekonomiska resurser - allt inverkar. Men även samhälleliga beslut av olika slag spelar in. Alla som har till uppgift att arbeta för samhällets bästa - regering, myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar - har därför ett stort ansvar för folkhälsoarbetet. Även om vuxna individer alltid själva bär huvudansvaret för sin hälsa, kan offentliga sektorn tillsammans med näringsliv och föreningsliv bidra till att så många som möjligt får samma goda förutsättningar att må bra.

Visionen för vårt folkhälsoarbete är:

Norsjö kommun har världens mest hälsofrämjande miljöer och en befolkning med världens bästa hälsa.

Norsjö kommun är bäst på folkhälsoarbete och profilerar sig som en folkhälsokommun.

Norsjö kommun är ett gott föredöme som andra kan lära sig av.

Visst siktar vi högt, men om allt bra som redan görs redan idag kompletteras med förbättringar anpassad till framtidens behov kan vi nå väldigt långt. Vårt mål är att vara en kommun där kropp och själ hinner med. En kommun som är attraktiv att leva i. Det vill säga en kommun där det finns stora möjligheter att må bra. 
 

Sidan uppdaterad:  2019-02-27
Kontaktperson

Skoogh
Mari-Louise Skoogh
Avdelningschef kultur och folkhälsa

Telefon

0918-141 80

Mobiltelefon

070-646 49 44

E-postadress


Arbetsplats
Kultur och folkhälsa

Folkhälsa och ungdomsfrågor, fritidsgård, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak), BRÅ (brottsförebyggande)
 
Kontaktinformation

Kultur och folkhälsa


Telefon

0918-140 00 (växel)
 

Broschyr

Läs Norsjö kommuns folkhälsopolitiska program, populärupplaga (pdf, öppnas i nytt fönster)

Sammanträdesdatum

Folkhälsoråd, förebyggarträffar, styrgrupp 2019

Folkhälsonytt

Folkhälsonytt - förebyggande juni 2017

Externa länkar

Hälsa2020 (länken öppnas i nytt fönster)

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen