klart.se

Drogvaneundersökning

Norsjö kommun har sedan 2003 deltagit i Skellefteå kommuns årliga drogvaneundersökning. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om elevernas drogvanor och elevers sociala situation i skolan ser ut och resultatet används som underlag i det förebyggande arbetet i kommunen. Undersökningen är en totalundersökning och genomförs bland elever i år 9 i Norsjö och Malå kommun.

För att säkerställa elevernas anonymitet har vi valt att slå ihop reslutatet med Nilaskolan i Malås resultat för år 9.

Det är viktigt att känna till att denna undersökning inte med säkerhet visar den korrekta verkligheten inom kommunen, undersökningen ska mer ses som en resurs och ett medel för att närma sig en gemensam bild hos ungdomar.

 
 

Sidan uppdaterad:  2019-02-27
Kontaktperson

Skoogh
Mari-Louise Skoogh
Avdelningschef kultur och folkhälsa

Telefon

0918-141 80

Mobiltelefon

070-646 49 44

E-postadress


Arbetsplats
Kultur och folkhälsa

Folkhälsa och ungdomsfrågor, fritidsgård, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak), BRÅ (brottsförebyggande)
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen