klart.se

Rökning av vattenpipa

Att röka vattenpipa är farligare än att cigarettrökning. Trots detta blir det allt mer populärt att röka och det finns mycket okunskap kring riskerna.

Vattenpipsrökning  
Att röka vattenpipa har blivit allt mer populärt och det finns mycket okunskap kring riskerna med att röka vattenpipa. Det är 18-års åldersgräns på att inhandla all tobak, trots detta så säljs det till underåriga dagligen.

Minst lika skadligt som vanlig tobaksrökning
En vanlig föreställning är att rökandet av vattenpipa inte är lika skadligt som vanlig tobaksrökning. Denna föreställning är dock helt ogrundad. Tvärtom innehåller den rök som uppstår vid rökandet av vattenpipa åtskilliga toxiner (giftiga ämnen) som vi sedan tidigare vet orsakar lungcancer, hjärtsjukdomar och andra sjukdomar.
 
50 - 200 bloss
Rökning av vattenpipa utsätter rökaren för mer av den hälsofarliga röken än vanlig cigarrettrökning. Rökning av vattenpipa bygger på att flera personer sitter och röker tillsammans från samma pipa och är alltså en social aktivitet. Detta innebär att rökningen av vattenpipa ofta pågår under en längre tid vid varje röktillfälle än för den som röker en cigarett. En cigarett varar ungefär 5-7 minuter och under denna tid tar rökaren ungefär 8-12 bloss, medan en vattenpipa röks under ca 20-80 minuter, under vilken rökaren i genomsnitt tar 50-200 bloss. Den som röker vattenpipa inandas alltså mer rök under ett tillfälle än vad en cigarettrökare gör.

Tobaken
En vanlig myt är att den tobak som används i vattenpipor inte innehåller nikotin. Detta stämmer inte. Koncentrationen av nikotin är visserligen svagare vid rökning av vattenpipa, eftersom vattnet absorberar en del av nikotinet. Eftersom en rökare röker tills dess att ens nikotinbehov är stillat kan detta emellertid innebära att man behöver röka längre och mer vid varje tillfälle för att få sitt nikotinbehov stillat och till följd får i sig mer hälsofarlig rök.

Forskning kring tobak och vattenpipor
Rökning av vattenpipa har inte studerats och forskats på lika intensivt som annan tobaksrökning. De studier som har gjorts stödjer dock att det är minst lika farligt att röka vattenpipa som cigaretter.
 
Den forskning som finns på området har kommit fram till följande slutsatser:

  • På grund av tobakens höga fuktighetshalt bildas det mer rök än av vanlig tobak. Enligt världsorganisationen (WHO) är det rök motsvarande 100 cigaretter som rökaren få i sig vid en röksession.
  • Kolen som vanligtvis används för att hetta upp tobaken ökar troligtvis hälsoriskerna, eftersom denna också frambringar giftiga ämnen när den upphettas.
  • Att dra in rök i lungorna är alltid farligt vare sig den innehåller nikotin eller inte. I vattenpipsrök finns kolmonoxid, tjära, tungmetaller och andra cancerframkallande ämnen, ofta i höga halter. Partiklar från kolet finns också med i röken.'
  • Är det tobak man röker finns beroendefrågan också med. En röksession motsvarar nikotinet från 6-7 cigaretter och tjära från 20 cigaretter.
  • Röken från en vattenpipa är en blandning av tobaksröken och röken från kolen och även passiva rökare utsätts därför för hälsorisker.
  • Att dela munstycke till en vattenpipa med andra innefattar vissa risker att drabbas av överförbara sjukdomar såsom tuberkulos och hepatit.
  • Att röka vattenpipa kan vara ett första gränsöverskridande handling. Tobaken till en vattenpipa är ofta smaksatt och väldigt söt, vilket gör den väldigt lockande; den söta lukten och smaken av röken förklarar varför en del människor, speciellt ungdomar som annars kanske inte skulle använda tobak, börjar röka vattenpipa.
  • Forskning visar att ungdomar som röker i större utsträckning prövar narkotika än de som inte röker.
Källa: WHO
Steget till vanliga cigaretter är inte långt
Utöver de medicinska skadeverkningarna kan vi konstatera att rökning av vattenpipa även innebär att ungdomar lär sig tekniken att röka. Eftersom vattenpipa tros vara ofarligt röker ungdomar som kanske inte skulle ha rökt annars. Detta medför att de lär sig att inhalera, att dra halsbloss och att de vänjer sig vid smaken av tobak. Steget att därefter gå vidare till vanliga cigaretter är inte långt.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-05-09
Kontaktperson

Skoogh
Mari-Louise Skoogh
Avdelningschef kultur och folkhälsa

Telefon

0918-141 80

Mobiltelefon

070-646 49 44

E-postadress


Arbetsplats
Kultur och folkhälsa

Folkhälsa och ungdomsfrågor, fritidsgård, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak), BRÅ (brottsförebyggande)
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen