klart.se

Vad kostar rökning?

Tobaksbruket är i dag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land, samtidigt som den ger upphov till stora kostnader för såväl stat, landsting, kommuner och arbetsgivare som för rökaren själv.

Rökningen är den riskfaktor som står för den största andelen av den totala sjukdomsbördan. Rökningen dödar årligen cirka 6 600 människor i Sverige, skadar hundratusentals och kostar samhället minst 30 miljarder per år (Statens folkhälsoinstitut, 2010).

En rökare har i genomsnitt 8 sjukdagar mer per år än en icke-rökare. Dessa sjukdagar tillsammans med de dagliga rökpauserna beräknas kosta arbetsgivaren i genomsnitt 45 000 kr per rökare och år. De privatekonomiska konsekvenserna för rökaren själv är också betydande; sammanlagt kan cigaretterna kosta mellan 12 000–20 000 kronor per år (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  I Folkhälsoinstitutets skrift Kommunguide – att utveckla det tobaksförebyggande arbetet, finns en mall där man kan göra beräkningar över hur mycket den egna kommunen kan spara på att hjälpa de anställda sluta röka.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-03-23
Kontaktperson

Skoogh
Mari-Louise Skoogh
Avdelningschef kultur och folkhälsa

Telefon

0918-141 80

Mobiltelefon

070-646 49 44

E-postadress


Arbetsplats
Kultur och folkhälsa

Folkhälsa och ungdomsfrågor, fritidsgård, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak), BRÅ (brottsförebyggande)
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen