klart.se

Narkotika


Narkotika
I motsats till vad som gäller för alkohol finns det ingen acceptans för bruk av narkotika. Målet är ett narkotikafritt samhälle. Användning av narkotika är ett brott mot lagen som kan ge böter eller fängelse upp till sex månader.

Narkotikahandlingsplan
I november 2005 lade regeringen fram en nationell handlingsplan mot narkotika. Handlingsplanen som antogs av riksdagen löper över åren 2006-2010 fastställer bland annat att det övergripande målet för narkotikapolitiken – ett narkotikafritt samhälle – skall ligga fast. I det övergripande målet ingår tre delmål:
  • Färre människor ska börja missbruka.
  • Fler personer med missbruksproblem ska få hjälp att sluta.
  • Tillgången på narkotika ska minska
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-05-26
Kontaktperson

Skoogh
Mari-Louise Skoogh
Avdelningschef kultur och folkhälsa

Telefon

0918-141 80

Mobiltelefon

070-646 49 44

E-postadress


Arbetsplats
Kultur och folkhälsa

Folkhälsa och ungdomsfrågor, fritidsgård, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak), BRÅ (brottsförebyggande)
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen