klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Folkhälsa > Folkhälsorådet

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett (nätverk)samverkansorgan där ledningen för de kommunala nämnderna och förvaltningarna tillsammans med företrädare för Landstinget diskutera, initiera, utveckla och planerar för insatser inom folkhälsoområdet.

Folkhälsorådet är ett (nätverk)samverkansorgan där ledningen för de kommunala utskotten och förvaltningen tillsammans med företrädare för Landstinget diskutera, initiera, utveckla och planerar för insatser inom folkhälsoområdet. Övriga deltagare inbjuds utifrån aktuella frågeställningar. Samverkan syftar till att främja människors hälsa och livskvalité i Norsjö kommun.
 
Det folkhälsopolitiska programmet i Norsjö kommun visar på en uttalad vilja inför ett fortsatt framtida folkhälsoarbete. Det är viktigt att folkhälsorådet och folkhälsofrågorna har en tydlig koppling till kommunstyrelsen för att kunna samordna det förebyggande arbetet, ge legitimitet åt arbetet samt ge tydliga riktlinjer.
 
Folkhälsorådet svarar för att det folkhälsopolitiska programmet kommer till användning och är en drivande part i folkhälsofrågor. En viktig roll är att stödja arbetet i folkhälsofrågor vad gäller tillvägagångssätt, utvärdering, uppföljning samt inspirera och verka för en bred förankring och gott samarbete med olika aktörer
Folkhälsorådet träffas 4 gånger per år.

Folkhälsans organisation och riktlinjer kan läsas i dokumentet till höger
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-10-16
Kontaktperson

Skoogh
Mari-Louise Skoogh
Avdelningschef kultur och folkhälsa

Telefon

0918-141 80

Mobiltelefon

070-646 49 44

E-postadress


Arbetsplats
Kultur och folkhälsa

Folkhälsa och ungdomsfrågor, fritidsgård, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak), BRÅ (brottsförebyggande)
 

Folkhälsorådets organisation, roll och riktlinjer.pdf

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen