klart.se

Arbetsterapi

arbetsterapi.jpg

Om du har t.ex. har en skada, sjukdom eller annan funktionsnedsättning som medför svårigheter med att klara ditt dagliga liv kan du kontakta en arbetsterapeut.

Vad gör en arbetsterapeut?
En arbetsterapeut arbetar med rehabilitering eller habilitering av människor som på grund av olika skador, sjukdomar eller medfödda funktionsnedsättningar har en nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter av olika slag, såväl fysiska som psykiska. Arbetsterapins mål är att tillsammans med klienten utreda och hitta möjligheter att klara av aktiviteterna  framförallt i och kring hemmet.

Vad är speciellt med arbetsterapeuten?
Arbetsterapeuten arbetar problemorienterat, för att lösa och mildra de problem sjukdomen eller skadan skapar. Andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården arbetar mer diagnostiserat för att bota och lindra en sjukdom eller skada.

Vad kan man få hjälp med?
Målet med arbetsterapi är främst att klara av sin personliga vård, vardagens aktiviteter och sin hemsituation så självständigt som möjligt. Arbetsterapeuten ser till helheten kring människan, och inte enstaka problem när vi arbetar.

Besök hos arbetsterapeut bokas efter överenskommelse under telefontid.

********************

Avgift enligt kommunens taxa gäller för de personer som bor i eget boende och på seniorboende.

Avgift 200 kr: Hembesök, mottagningsbesök för utredning, bedömning och/ eller behandling.

Avgift 200 kr: Hjälpmedelsutprovning. Utprovning och anpassning av hjälpmedel.

Avgift 350kr: Bostadsanpassningsintyg.

Avgift 350 kr/mån: För inskrivna i hemsjukvård.


Egenavgifter för hjälpmedel (utöver besöksavgiften hos arbetsterapeut):

• Rollator: Din första kostar inget, din andra kostar 300 kr (engångsavgift)

• Kryckkäppar: 150 kr/ styck (300kr för ett par)

• Tyngdtäcken: 400 kr (engångsavgift)

• CPAP/BIPAP: 500 kr/mask


Årsavgift 500kr/år för utomhuselrullstol (Räkning skickas ut i under våren)

Följande produkter köper och ansvarar medborgaren/brukaren själv:

Förhöjningsklossar
Griptång
Strumppådragare
Duschpall - enklare
TENS-apparat

En övergripandtånde etisk ståndpunkt är att brukare där vården nått brytpunkten till palliativ vård i livets slutskede inte heller ska debiteras några egenavgifter. Kommunen står för hjälpmedlet som förmedlas genom lån och återlämnas när behovet upphört.

 
 

Sidan uppdaterad:  2017-05-29
Kontaktinformation

Arbetsterapeuter


Kommunens särskilda boenden, hemsjukvård
Sofie Lindström
Maria NilssonVi arbetar mot dessa områden:
Hemsjukvård/Hembesök
Bäckgården
Vinkelbo korttidsboende
Vinkelbo avd 2
Solbacka
Omsorgen (dagcenter + boenden)
Demensteamet Norsjö kommun


 


Telefon: 0918-142 40


Telefontid: 8.00-8.30

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen