klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Dödsfall och begravning > Begravningsombud

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att vara huvudman för begravningsväsendet för alla oavsett tro. För den servicen betalar alla skattebetalare en begravningsavgift. Avgiften står på skattsedeln. I varje kommun skall det finnas begravningsombud.

Länsstyrelsen utser enligt begravningslagen ett ombud vars främsta uppgift är att företräda de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
 

I ombudets uppgifter ingår bland annat att:
  • Skaffa sig kännedom om  hur begravningsverksamheten i kommunen är organiserad. och hur den utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att församlingen tillhandahåller värdig lokal utan religiösa symboler lämplig för begravningsceremoni samt övriga åligganden som ingår i begravningsavgiften.
  • Ägna särskild uppmärksamhet åt fastställande av begravningsavgiften och årligen skriftligen till Kammarkollegiet godkänna eller avstyrka  församlingens debitering av begravningsavgift.
  • Föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose angelägna önskemål som kommer till ombudets kännedom
  • Känna till olika trosinriktningars speciella seder vid begravning.
  • Verka för att församlingen  samråder och informerar företrädare för andra trossamfund i frågor som rör begravningsverksamheten.
  • Varje år till Länsstyrelsen avge en årsberättelse
Vill du komma i kontakt med ombudet, se kontaktuppgifter till höger.
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-05-19
Kontaktinformation

Svenska Kyrkan Norsjö
Svenska Kyrkan Norsjö


Telefon

0918-10009

Besöksadress

Kyrkvägen 13

E-postadress


Norsjö församling har tre kyrkor:  • Norsjö kyrka
  • Bastuträsk kyrka
  • Petiknäs kyrka

Öppettider Vardagar 07.00-16.00 (övrig tid enligt överenskommelse)

 
Kontaktinformation

Länsstyrelsen


Telefon

090 - 10 70 00

Besöksadress

Storgatan 71 B

E-postadress

 

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen