klart.se

Du är här: Trafik och infrastruktur > Trafik och gator > Trafikliggare

Trafikliggare

I varje kommun skall det finnas en trafikliggare. Det är ett register där föreskrifter utfärdat för gator och vägar skall finnas.

Beslut kan fattas av:

  • Trafiknämnd (även beslut på delegation)
  • Länsstyrelse
  • Trafiksäkerhetsverk
  • Polismyndighet
  • Föreskrifterna skall ange vägbeteckning eller annan benämning. Föreskrifter som inte skall utmärkas genom vägmärke införs i ortstidning och kungörs i författningssamling.

Exempel på föreskrifter som skall införas i trafikliggare:

  • Hastighetsbegränsningar
  • Parkeringsförbud
  • Enkelriktning
  • Parkering för rörelsehindrade
För att en överträdelse av en föreskrift skall kunna bestraffas måste föreskriften dels vara tillkännagiven på föreskrivet sätt, genom vägmärke eller länets författningssamling, och dels vara korrekt införd i trafikliggaren.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-07-06
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen