klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Hälso- och sjukvård > Hjälpmedel och bostadsanpassning > Bostadsanpassningsbidrag > Att ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Att ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Här får du information om hur du går tillväga när du ansöker om bostadsanspassningsbidrag.

Hit vänder du dig
Kommunen tillhandahåller de ansökningsblanketter som du ska fylla i.  Där får du också information om vilka andra handlingar som du ibland måste lämna in tillsammans med ansökan, t.ex. ritningar, intyg, projektering av åtgärd m.m. beroende på om du håller i anpassningsuppdraget själv eller överlåter detta åt kommunen.
 
I de flesta fall behöver du ett intyg av arbetsterapeut, läkare, distriktsköterska eller sakkunnig. Vid omfattande åtgärder bör intyget bli kompletterat med ett så kallat åtgärdsprogram med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant program görs i samarbete med exempelvis arbetsterapeut.

Beslut
Kommunen behandlar och beslutar i ärendet först när alla handlingar är underskrivna och kompletta.
 
Kommunen utgår i sitt beslut bl.a. från lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB), intyg samt att åtgärderna utförs på minsta kostnadskrävande sätt. Detta kan innebära att kommunen beslutar att ge bidrag till anpassning med andra förslag på lösningar än du avsett i din ansökan.

Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att bostadsanpassningsbidrag kan ges till sådant som höjer bostadens standard, men åtgärderna får inte vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Bidraget betalas ut när arbetet är färdigt. Om flera entreprenörer är inblandade får de betalt allteftersom de blir färdiga.

Överklaga
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till länsrätten. Skrivelsen med överklagandet ska vara kommunen tillhanda inom 3 veckor från den dag man fått del av beslutet. I skrivelsen bör du ange vad som du anser är fel och vad som ska ändras på. 

Återbetalning (vid felaktiga uppgifter)
Kommunen kan besluta om återbetalning av bidrag helt eller delvis om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats ut eller att för högt belopp betalats ut.
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-04-25
Kontaktinformation

Arbetsterapeuter


Kommunens särskilda boenden, hemsjukvård
Sofie Lindström
Maria NilssonVi arbetar mot dessa områden:
Hemsjukvård/Hembesök
Bäckgården
Vinkelbo korttidsboende
Vinkelbo avd 2
Solbacka
Omsorgen (dagcenter + boenden)
Demensteamet Norsjö kommun


 


Telefon: 0918-142 40


Telefontid: 8.00-8.30

 

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag, fyll i blanketten som du hittar i blankettarkivet (intern länk)
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen