klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Äldre, äldreomsorg > Avgifter inom äldreomsorg

Avgifter inom äldreomsorg

I denna artikel kan du få information om kostnader för att bo på ett särskilt eller ordinärt boende.


Taxa år 2020

Hemtjänsttaxa
350 kronor/timme upp till maxtaxa 2 125 kronor/månad i både ordinärt och särskilt boende.
 
Kommunfullmäktige beslutade om hemtjänsttaxan och denna följer prisbasbeloppets förändringar.

Boendeavgift och Hyror

Boende Kostnad
Vinkelbo (boendeavgift) 
2 183 kronor/månad (särskilt boende)
Solbacka, lgh etta (hyra, särskilt boende) 4 585 kronor/månad
Solbacka, lgh tvåa (hyra, särskilt boende) 4 837 kronor/månad
Bäckgården, lgh etta (hyra, särskilt boende) 3 653 kronor/månad
Bäckgården, lgh tvåa (hyra, särskilt boende) 4 562 kronor/månad 


Hyresförhandlingen reglerar hyrorna och boendeavgiften följer prisbasbeloppets förändringar.

Övriga avgifter och taxor

Måltider

Måltid Kostnad
Helkost (särskilt boende) 3 325 kronor/månad
Lunch (ordinärt/senior boende) 1 350 kronor/månad
Middag (ordinärt/senior boende) 1 350 kronor/månad
Enstaka måltider 70 kronor/måltid

Vård

Vård Kostnad
Korttidsvistelse/växelvård 174 kronor korttidsvård/dygn
107 kronor växelvård/dygn
Dagvård 50 kronor/tillfälle


Övrigt

Artikel Kostnad
Förbrukningsartiklar 370 kronor/månad
makar 495 kronor/månad
(särskilt boende)
Trygghetslarm 200 kronor/månad (ordinärt/senior boende)

Kommunfullmäktige beslutar om priser på måltider, kost, förbrukningsartiklar och fotvård. Övriga förändringar följer prisbasbeloppet.

I biståndsbeslutet framgår hur stor insats som är beviljad. Detta ligger till grund för hur stor din hemtjänstavgift blir.
 
För att kontrollera att medel finns för att betala den totala hemtjänstavgiften måste kommunen räkna ut ett avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymmet är mindre än den totala hemtjänstavgiften så blir avgiften reducerad. Hemtjänstavgiften kan maximalt bli reducerad ner till noll kronor.
 
Enligt ett riksdagsbeslut från 2001 har du rätt till ett schablonbelopp av dina egna medel som skall täcka normala levnadskostnader. Utöver detta belopp skall du få medel för din boendekostnad.
 
Riksdagens beslut reglerar även den högsta avgiften för hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende.

Minimibelopp

Ensamstående 5 339 kronor/månad
Makar/sambor 4 511 kronor/månad

Minimibeloppet skall täcka:

 • livsmedel, kläder, skor
 • fritid, hygien
 • dagstidningar, telefon, TV-avgift
 • hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård, tandvård
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • resor
 • möbler, husgeråd
 • läkemedel

Beloppet kan efter ansökan höjas om du under en längre period har behov av ett högre belopp på grund av särskilda omständigheter. För detta krävs att kostnaderna varaktiga och att behovet handlar om ett större belopp.
 
Beloppet kan också bli minskat om en kostnad som ska täckas av schablonbeloppet ingår i avgiften för hemtjänst/hyra.

Nettoinkomst
- Boendekostnad
- Minimibelopp

=  Avgiftsutrymme


Som inkomster räknas:

 • skattepliktiga inkomster t ex pensioner, lön, arvoden m m
 • ej skattepliktiga inkomster t ex utlandspension
 • inkomster av näringsverksamhet
 • kapitalinkomster och utdelningar t ex inkomstränta,
 • fondutdelningar m m
 • bostadstillägg

Observera: Kapital och andra fasta tillgångar påverkar inte avgiften.


Avdrag för frånvaro

Vid frånvaro som inte beror på sjukdom ska du meddela din frånvaro 7 dagar innan den inträffar. Du får då avdrag på hemtjänstavgiften från första frånvarodagen.
 
Endast hela dagar frånvaro kan bli reducerade.
 
Om du ska vara borta och inte vill ha mat måste du anmäla detta senast dagen innan. Då får du avdrag i matavgiften från 1:a bortavarodagen.

 

Meddelande om frånvaro

Om du bor på ett ordinärt boende (alla som inte bor på särskilt boende):

Norsjö: Ring 0918-142 26 eller 0918-142 27
Bastuträsk: Ring 0915-255 35

Om du bor på ett särskilt boende:
Bäckgården: 0915-255 35
Solbacka: 0918-142 21, 0918-142 24 eller 0918-142 77
Vinkelbo: 0918-142 44.

Om du vill säga upp någon av dina insatser (exempelvis hemtjänst eller matdistribution) så ber vi dig kontakta enhetschef för hemtjänsten 0918-141 10 (Norsjö) eller 0918-141 31 (Bastuträsk).

För att rätt avgift skall kunna debiteras, så måste den enskilde skriftligen inlämna förändringar som kan påverka avgiften.

Om du har fler frågor om avgifter eller taxor är du välkommen att ringa 0918-141 36.

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-06-15
Kontaktperson

Lindahl
Lena Lindahl
Handläggare

Telefon

0918-14136

E-postadress


Arbetsplats
Äldreomsorg
 
Användbara externa länkar:

Äldreförsörjningsstöd (öppnas i nytt fönster)

Bostadstillägg (öppnas i nytt fönster)

Särskilt bostadstillägg (öppnas i nytt fönster)

Socialstyrelsen - Frågor och svar om avgifter

Pensionsmyndigheten - Kan du får bostadstillägg?
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen