klart.se

Vinkelbo

Vinkelbo

Välkommen till Vinkelbo!
Vinkelbo är ett särskilt boende med heldygnsomsorg och personal dygnet runt.

Vinkelbo består av 2 boendeenheter

Avdelning 2 med 8 boendeplatser som är avsett för personer med ett stort omvårdnadsbehov, samt 6 korttidsboendeplatser.

I varje enhet finns ett gemensamt dagrum för måltider och samvaro.


Bostaden
Bostaden består av ett enkelrum. Rummet är möblerat med säng och sängbord, i övrigt möblerar den boende själv. Alla rum är utrustade med trygghetslarm, vilket innebär att den boende vid behov när som helst under dygnet kan tillkalla personal.


Kontaktmannaskap
Varje boende vid Vinkelbo erhåller en kontaktman som de anhöriga i första hand kan vända sig till. Kontaktmannen är en resurs för att få den individuella prägeln på vårdarbetet. Kontaktmannen ska lära känna den boendes situation och behov samt samordna insatserna.
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-09-04
Kontaktperson

Erik Forsberg
Vik. Enhetschef Vinkelbo

Telefon

0918-14242

E-postadress


Arbetsplats
Äldreomsorg

Vinkelbo
 
Kontaktinformation

Vinkelbo
Vinkelbo


Besöksadress

Storgatan 33

Korttidsboende
Tfn. 0918-142 45

Särskilt boende, avdelning 2
Tfn. 0918-142 44
 

Interna länkar

Avgifter inom äldreomsorgen

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen