klart.se

Torghandel

På södra sidan av Bagargränd i Norsjö finns möjlighet att bedriva torghandel. Plats bokas och betalas hos kommunen.

På Bagargränd finns totalt 6 st torgplatser, varav:
1 st 5 m
4 st 7,5 m
1 st 12,5 m

Skiss över platserna finns i högra kolumnen.

Plats tilldelas försäljare i den ordning de bokats. Mer än en plats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser, och då ska platserna ligga intill varandra.

Bokning och betalning
Torgplats bokas hos receptionen, kontaktuppgifter till höger.

Betalning kan ske via Swish eller mot faktura. Vid betalning ska kopia av F-skattsedel överlämnas. Om F-skattsedel inte finns måste personen uppge:

  • namn eller firma
  • person- eller organisationsnummer
  • adress och telefonnummer

Tider för försäljning
Försäljning får börja tidigast kl 08.00 och sluta senast kl 20.00.
Försäljaren får börja lägga upp varor tidigast 1 timme före fastställd försäljningstid och varor och redskap ska vara bortplockade senast 1 timme efter fastställd försäljningstids slut.

Försäljarens upplysningsskyldighet mot kunder
Försäljaren ska tydligt visa sin identitet (firma) och geografisk adress genom en väl synlig skylt eller annat lämpligt sätt. I högra kolumnen finns länk till Marknadsföringslagen.

 
 

Sidan uppdaterad:  2019-09-26
Kontaktinformation

Norsjö kommun
Norsjö kommun


Telefon

0918- 14 000 (växel)

Telefontid

Mån-tors: 08.00-16:00, fredag 08.00-15:00, Lunch 12.00-13.00

E-postadress


Faxnummer:
0918-141 33

Följ oss gärna i sociala medier:
Facebook.com/mittnorsjo
Twitter.com/Norsjo


 

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen