klart.se

Du är här: Trafik och infrastruktur > Renhållning och snöröjning > Snöskottning och sandning

Snöskottning och sandning

Beskrivning av vinterväghållning
Kommunen och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

Kommunen och fastighetsägare sköter vårt eget gatunät
Teknikavdelningen har ansvar för offentliga platser som kommunala gator, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Vägverket sköter det allmänna vägnätet
Vägverket sköter snöröjning och halkbekämpning på vägar och gångbanor på det allmänna vägnätet och vägföreningar eller vägsamfälligheter svarar för vinterväghållningen på de enskilda vägarna.

Vi sätter olika prioritet i gatunätet
Först plogas vägar med busstrafik och gång- och cykelvägar, därefter gator med mycket trafik och parkeringsplatser. Bostadsgator får vänta till sist.

Hur mycket ska det snöa innan vi plogar?
Normalt påbörjas snöröjning när snöfallet upphört och snödjupet uppgår till 3-5 cm på gång- och cykelvägar samt högprioriterade gator och 8-10 cm på övriga gator. Bortforsling av snö gör vi bara där sikten eller framkomligheten blir nedsatt. Av kostnadsskäl undviker vi bortforsling så länge som möjligt. Det är inte tillåtet att skotta ut snö från tomtmark till gatan.


Vi kan hjälpas åt:
  • Lyssna på radions trafikinformation
  • Förse dig själv och ditt fordon med utrustning som är anpassad till väder och årstid
  • Tänk på att snön dämpar ljud så att gående och cyklister kanske inte hör dig
  • Parkera korrekt! En felparkerad bil försvårar snöröjningen
  • Anpassa farten till väglaget, håll rejält avstånd till framförvarande och sakta in i tid
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-09-18
Kontaktinformation

Teknikavdelningen
Teknikavdelningen


Telefon

0918-14000

Telefontid

Mån-Fre 08:00-16:00

Besöksadress

Kommunhuset, Storgatan 67

Postadress

Storgatan 67
935 81  Norsjö
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen