klart.se

Du är här: Trafik och infrastruktur > Trafik och gator > Gator > Belysning

Belysning

Belysningen vid våra gator och gång- och cykelbanor ökar säkerheten för trafikanterna. Den bidrar också till ordning och säkerhet på allmänna platser och ger trevligare miljöer. Kommunen prioriterar arbetet att minska lampornas energianvändning och att öka trygghetskänslan genom belysning.

Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och skötsel av samtliga gatubelysningsanläggningar inom kommunen. Nattsläckning mellan 23.00-05.00 sker via tidstyrning, förutom Storgatan och Kusforsvägen i Norsjö samhälle som på grund av inbrottsrisk är undantagna från nattsläckning.
  
Drift och skötsel sker via upphandling med elentreprenör. Nyanläggning av gatubelysningsanläggning sker via ansökan till Tekniska kontoret som utför projektering och kostnadsberäkning av anläggningen. Anläggningen skall uppfylla de krav som antagits av kommunfullmäktige. Hur mycket medel som kan delas ut bestäms i kommunens årsbudget.

Åtgärder för att spara energi
Ett pågående arbete är att byta ut all kvicksilverarmatur till högnatrium. Vinsterna med bytet är dels att få bort det miljöfarliga kvicksilvret samtidigt som vi sparar energi. Tack vare bättre reflektorer ger högnatrium lika mycket ljus med mindre effekt.

Byte av trasiga lampor
Enstaka, av allmänheten inrapporterade mörka ljuskällor, byts inom 1 månad. Vid gruppfel, (mörk gata), vandalisering eller mörk vägkorsning åtgärdas snabbare. Fel som kan utgöra fara för liv eller egendom åtgärdas akut.

Var noga med att ange adressen för den trasiga lampan och uppge gärna id-numret som finns på en gul lapp på varje stolpe.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-11-28
Kontaktperson

Amanda Rask
Teknisk chef

Telefon

0918-141 57

E-postadress


Teknikavdelningen

 

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen