klart.se

Du är här: Trafik och infrastruktur > Trafik och gator > Gator > Häckar och buskage

Häckar och buskage

Du som fastighetsägare har ett ansvar för att se till att dina häckar och ditt buskage inte skymmer sikt, trafikmärken.

Du som fastighetsägare har ett ansvar
Om något händer på grund av skymd sikt, skymda trafikmärken eller skador på snöröjningsfordon, är det du som fastighetsägare som är ansvarig.
Kommunen har, om den är ägare till gatumarken, rätt till att ta bort grenar om de medför olägenhet.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Utfart mot gatan
Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.
Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Tomt intill gatan
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde.
Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.
Plan- och bygglagen 3 kap 17 §

 
 

Sidan uppdaterad:  2011-07-06
Kontaktperson

Andersson
Elin Andersson
Verksamhetschef Kommunal utveckling

Telefon

0918-141 55

E-postadress


Arbetsplats
Verksamhetschefer
 

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen