klart.se

Du är här: Trafik och infrastruktur > Trafik och gator > Gator > Framkomlighet

Framkomlighet

Fastighetsägare inom område med detaljplan ansvarar för renhållning av gångbana och annat utrymme för gångtrafik utan för fastigheten. Skyldigheten gäller där kommunen är huvudman för allmän plats.

Gångbana och annat utrymme för gångtrafik utanför fastigheten ska genom renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder hållas i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras. Dessutom ska fastighetsägaren, men hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter, tillgodose att trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet främjas.

Barmarksrenhållning
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att sopa, att föra bort orenlighet och nedskräpande föremål, att ta bort ogräs samt att sopa upp och föra bort sand. Fastighetsinnehavaren ska också vidta övriga åtgärder som behövs för att hålla gångbanan och övrigt utrymme avsett för gångtrafiken i bra skick.

Vinterrenhållning
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka sanda gångbanorna eller vidta andra åtgärder för att motverka halka.
Snö och is från tomt, portgång, infart, tak eller liknande som läggs på allmän plats, ska genom fastighetsägarens försorg snarast forslas bort.
 
Det är också fastighetsägarens ansvar att sanda efter bortforslingen, om halka har uppstått. Det är förbjudet att placera snötippar eller liknande på offentlig plats. Fastighetsägare hänvisas till kommunens snötippar.

På gångbanor som kommunen snöröjer svarar kommunen för undanskaffande av snö och is samt för sandning och sandupptagning. Gångbanor som inte snöröjs används av kommunen som snöupplag.

Detta innebär att fastighetsägarens skyldighet upphör från och med när gångbanorna är tagna i anspråk som snöupplag. Om fastighetsägaren själv snöröjer delar av gångbana, gäller ovanstående föreskrifter. Vid avlägsnande av snö och is, från tak, rännor och liknande ska sådana åtgärder vidtas så att personer eller egendom inte skadas och att trafiken och den allmänna rörelsen på platsen inte hindras eller störs.

Respektera parkeringsförbud och datumparkering för att inte hindra snöröjningen. Tänk även på soptunnornas placering vid hämtning i snöfall.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-07-06
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen