klart.se

Du är här: Kultur och fritid > Stipendier och priser

Stipendier och priser

Ett stipendium är en gåva, som delas ut till en person, grupp eller organisation för att stödja dennes eller deras gärningar. Stipendier delas oftast ut för att täcka framtida kostnader eller som pris för särskilda insatser som man gjort på ett visst område.

I Norsjö kommun finns ett antal olika stipendier och priser som kommunen delar ut. Det kan vara priser som du själv kan nominera till och priser som kommunen tar beslut om.

Ambassadör för Norsjö kommun
Ambassadören ska främja Norsjö kommuninvånares intressen och verka för goda förbindelse. Läs mer under fliken "Norsjöambassadör" till vänster.

Näringslivspriset
Priset delas ut till ett företag i kommunen, som med hänsyn till sina resurser gjort särskilt goda insatser. Utmärkelsen delas generellt ut i samband med Stoorfesten på hösten.

Alm-medaljen
Delas ut till en individuell idrottsprestation med speciellt utmärkande karaktär. Kan även tilldelas person som utgör en del av en lagsport.
Utdelas av allmänna utskottets ordförande vid lämpligt tillfälle året efter aktuellt verksamhetsår. Detta kan innefatta t.ex. Nationaldagen, gala, evenemang eller kommunfullmäktiges sammanträde. Tillfället bestäms i samråd med mottagaren. Nomineringar till Alm-medaljen kan komma från medborgare, Norsjö kommuns medarbetare eller från förtroendevalda. Alm medaljen utdelas endast vid särskilda idrottsprestationer.

Ledarstipendiet - jämna år
Bidraget avser att hedra en god eller goda insatser bland föreningsledare. Sökande förening skall uppfylla grundnormerna.

Kommunstyrelsen har att fördela 5 000 kronor vartannat år
Kommunstyrelsen utser en, två eller tre stipendiater.

Stipendiets storlek är 5 000 kronor, alternativet 2x2 500 kronor eller 3x1 665 kronor.

Kommunstyrelsen äger rätten att utanför inkomna ansökningar själv utse vem eller vilka som skall erhålla stipendiet. Utmärkelsen utdelas vid kommunfullmäktiges sista sammanträde varje år.

Kulturstipendium - udda år
Norsjö kommun delar vartannat år ut ett kulturstipendium på 6000 kr för att hedra goda kulturinsatser inom kommunen. Målgruppen är enskilda personer, grupper, föreningar och organisationer.

Vid frågor om kulturstipendium, kontakta Berith Enkvist, på telefon 0918-142 56 eller via mail berith.enkvist[at]norsjo.se 
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-10-05
Kontaktperson

Berith Enkvist
Biblioteks- och kulturstrateg

Telefon

0918- 14 256

Besöksadress

Skolgatan 26

E-postadress


Arbetsplats
Norsjö bibliotek

Kultur och folkhälsa
 
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen
Tillväxtavdelningen


Telefon

0918-140 00 (vx)

Besöksadress

Storgatan 67
 
Kontaktinformation

Kansli och IT-enheten
Kansli och IT-enheten


Telefon

0918-14000 (vx)

*
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen