klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Dödsfall och begravning > Dödsboanmälan

Dödsboanmälan

dodsbo.jpg

Dödsboanmälan görs av kommunstyrelsen, är kostnadsfri och kan ersätta en bouppteckning. Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.

Förutsättningar för dösboanmälan
Den dödes tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods räcker endast till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Tillgångarna ska vara orörda innan beslut om dödsboanmälan kan göras. Dödsboanmälan kan bara göras av kommunstyrelsen och bör göras inom två månader.

Dödsboanmälan upprättas av en handläggare och lämnas därefter till skattemyndigheten i Härnösand.

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av lösöret. Det är även viktigt att undersöka vilka försäkringar (gruppliv, individuella liv- och pensionsförsäkringar m fl) som finns och vilka som är förmånstagare.

Begravningshjälp
Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär 3 månaders uppskov räknat från dödsdagen samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning skall göras.

OBS! Kom ihåg att stoppa autogiron.

Vem betalar begravningen?
Räcker inte boets tillgångar till begravningskostnaderna finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd till dessa. Ansökan ska göras innan beställning görs hos begravningsbyrån.  Ta alltid kontakt med individ- och familjeomsorgen för att få upplysning om vilka regler som gäller.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-10-14
Kontaktperson

Lindahl
Lena Lindahl
Handläggare

Telefon

0918-14136

E-postadress


Arbetsplats
Äldreomsorg
 
Kontaktinformation

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen


Telefon

0918-140 00

E-postadress

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen